طاهره جورکش: تراژدی تن؛ زنان زن‌ستیز در یک جامعه‌ی مردسالار

فاجعه از آنجایی شروع می‌شود که بسیاری از زنان با فراموش کردن جنسیت‌شان با این نظام مردسالار همراه می‌شوند و پا به پای مردان به زنان جامعه‌ی خود ظلم می‌کنند. ….

————————————————–

5529

تراژدی تن؛ زنان زن‌ستیز در یک جامعه‌ی مردسالار

طاهره جورکش

بیدارزنی:
اتفاق بسیار تلخ و ناگواری که برای دخترآبادان افتاد نمونه‌ی بارز آشکار شدن خشونت پنهان واردشده به زنان است. کمتر اتفاق می‌افتد که این نوع خشونت‌ها توجه همگی را به خود جلب کند و یا توجهی به آن شود چون در این‌گونه مواقع در جوامع مردسالار زنان مقصر شناخته می‌شوند و عدم وجود قوانین درست در خصوص این موضوع نشان از بی‌اهمیت بودن آن می‌دهد.

اما فاجعه از آنجایی شروع می‌شود که بسیاری از زنان با فراموش کردن جنسیت‌شان با این نظام مردسالار همراه می‌شوند و پا به پای مردان به زنان جامعه‌ی خود ظلم می‌کنند. (از زنانی گرفته که در خیابان به بهانه‌ی حفظ حجاب، زنان دیگر را آزار می‌دهند تا زنانی که همسرشان زن و دختری را آزار جنسی داده است و یا اینکه همسرشان زن دوم دارد و …). در یک جامعه مردسالا هیچ وقت مردان مقصر شناخته نمی‌شوند زیرا قوانین جامعه به شدت از آنها حمایت می‌کند و برخی از زنان هم به منظور ثبات و حفظ موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خود با فضای مردسالار جامعه هم‌نوایی می‌کنند و علیه زن دیگری به پا می‌خیزند. همین امر باعث می‌شود که خشونت علیه زنان در ایران نه تنها توسط مردان بلکه توسط زنان زن‌ستیز در فضای خصوصی و عمومی اتفاق بیفتد. از خشونت خانگی و آزار کلامی، جنسی و جسمی گرفته تا خشونت‌های اقتصادی و سیاسی. زنان شاغل زیادی در ایران هستند که به شدت زیر سلطه‌ی سلیقه‌های مردسالار مدیران و رؤسای مرد هستند و به محض اینکه بخواهند لب به سخن بگشایند و کمترین واکنشی نشان دهند به شدت با آنها برخورد می‌شود.

این اتفاق تلخ من را یاد فیلم مالنا با بازی مونیکا بلوچی می‌اندازد که در آن بدن زن به میدان نبردی تبدیل می‌شود که مردان برای به دست آوردنش با یکدیگر می‌جنگند و زنان زن‌ستیز هم برای از بین بردن آن تن و بدن تلاش می‌کنند .در قسمتی از فیلم زنان متاهل روستا که از زیبایی مالنا و توجه همسران خود به او بسیار ناراحت و عصبانی هستند، روزی به صورت وحشیانه به او حمله می‌کنند، کتکش می‌زنند، موهایش را مییتراشند و لباسش را پاره می‌کنند و از این کار لذت می‌برند. این فیلم و این اتفاقی که برای دختر آبادان افتاده نمونه‌ی بارز این مسأله است که زنانی که خودشان تحت سلطه‌ی نظام مردسالار هستند به جای مقابله با آن به هم‌جنس خود آسیب می‌زنند و می‌خواهند فراموش کنند که این نظام مردسالار است که به آنها خشونت می‌کند نه هم‌جنسانشان.

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.