امتناع سازمان خصوصی سازی از فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه

سازمان خصوصی سازی از فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه امتناع کرد بنابراین پرونده این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد. ….

——————————————–

7tapeh-neyshekar

امتناع سازمان خصوصی سازی از فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه

به گزارش خبرگزاری ایسنا موضوع امتناع سازمان خصوصی سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.
علی رغم اینکه تخلفات گسترده خریداران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به سازمان خصوصی‌سازی گزارش شده است از فسخ قرارداد واگذاری این شرکت که یکی از مطالبات اصلی کارگران در دور تازه اعتراضاتشان است سرباز می‌زند.

در گزارش های ارسالی ازجمله به عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران های کارگری، انحراف منابع درخارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و غیره اشاره شده است اما سازمان خصوصی‌سازی تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق کارگران انجام نداده است.

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.