صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان

شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان، ۳۶ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را مجموعا به ۱۰۹ سال حبس تعزیری، ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. این حکم امروز پنج‌شنبه ۱ آبان‌ماه در آستانه اولین سالروز این اعتراضات صادر و به متهمان ابلاغ شده است. ….

——————————————————–

صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان

هرانا:
۱. علی صفدری، فرزند اورنگ ۲. بهمن امینی نصرآباد سفلی، فرزند نبی اله ۳. سبحات (سلیمان) قادری، فرزند محمد علی ۴. میلاد معنایی، فرزند طهماسب ۵. محمد طیبی، فرزند ماندنی ۶. احمد افراز، فرزند نیرعلی ۷. محمد امین تژم، فرزند ابراهیم ۸. روح اله طیبی، فرزند باقر ۹. سیاوش میراسماعیلی، فرزند محمدرضا ۱۰. رضا مهذب، فرزند علی ۱۱. حسن زیارتی، فرزند کریم ۱۲. پیمان ایمانی مقدم، فرزند نادر ۱۳. سجاد کمائی بهمنی، فرزند محمد باقر ۱۴. سیدجمال الدین وحدانی، فرزند سید علی ۱۵. رضا هاشمی نژادشبانی، فرزند عبدالرضا ۱۶. حسین اکبری، فرزند عبدالخلیل ۱۷. رضا عادلی نژاد، فرزند موسی ۱۸. حسین تراب، فرزند محمد ۱۹. مهدی سکوتی، فرزند ماندنی ۲۰. مهران دوست، فرزند محمد مراد هرکدام از بابت اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌اند.
متهمان ردیف‌های ۲۱. محمد امیرمحسنی، فرزند کمال ۲۲. امید (سعید) موئیدفر، فرزند محمد علی ۲۳. محمد دودانگه نشین، فرزند علیرضا ۲۴. محمدرضا کاظمی، فرزند علی ۲۵. حسین (علی) احمدی بردزرد، فرزند محمدیار ۲۶. سجاد راود، فرزند ظفر هرکدام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند الف) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری بابت اتهام تمرد (اتهام بند ب) محکوم شده‌اند. در خصوص این افراد مجازات بند (الف) قابل اجراست.
متهم ردیف ۲۷. رقیه طاهرزاده موسویان، فرزند عبدالحمید، به اتهام “توهین به مامورین دولت در حین انجام وظیفه” به پرداخت سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف ۲۸. مریم (کوثر) پایاب، فرزند طوفانی به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
متهمین ردیف ۲۹. فاضل چیره، فرزند گرگعلی ۳۰. ستار افشین پور، فرزند رحیم ۳۱. محمود دهدشتی اخوان، فرزند محمد ۳۲. فرشید جهانتاب، فرزند جمعه ۳۳. حسین فتحی، فرزند تاج محمد از بابت اتهام تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص این افراد مجازات بند (الف) قابل اجراست.
متهم ردیف ۳۴. افشین انهاری پور، فرزند رستم بابت اتهام سرقت اموال و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.
متهم ردیف ۳۵. احمد حاتم پور، فرزند رحمن بابت اتهام تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.
متهم ردیف ۳۶. امین جعفری، فرزند ایوب به پرداخت جمعا ۲۳/۰۱ % درصد ارزش دیه کامل در حق مصدوم آقای علیرضا آلاله بابت دیه و ارش صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی شهرستان بهبهان که ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم باید پرداخت گردد بابت جنبه خصوصی اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تحمل ۲ سال حبس تعزیری بابت جنبه عمومی اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (اتهام بند الف) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت اتهام اخلال در نظم عمومی(اتهام بند ب) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری بابت اتهام تمرد اتهام بند ج) محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.