تجمع جمعی از کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس

این شهروندان اهم مطالبات خود را برچیده شدن قراردادهای موقت کاری و پرداخت آیتم های کارمندان وزارت نفت همانند کارمندان رسمی عنوان کردند. ….

—————————————————-

5499-4


تجمع جمعی از کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس

روز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این شهروندان اهم مطالبات خود را برچیده شدن قراردادهای موقت کاری و پرداخت آیتم های کارمندان وزارت نفت همانند کارمندان رسمی عنوان کردند.

5499-1

5499-2

5499-3

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.