عادل مکرم در مقابل قاضی و معاون زندان خود را بە آتش کشید

عادل مکرم زندانی سیاسی به دلیل بلاتکلیفی بعد از ۱۰ ماە، امروز یکشنبە مقابل قاضی و معاون زندان خود را بە آتش کشید.

—————————————————

adel-m

عادل مکرم در مقابل قاضی و معاون زندان خود را بە آتش کشید

هه‌نگاو:
عادل مکرم زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیە، کە به دلیل بلاتکلیفی بعد از ۱۰ ماە , چند روز پیش بە اعتراض لبهای خود را دوختە و دست بە اعتصاب غذا زدە بود و بعد از وعدهای دروغین مسئولین زندان جهت پایان دادن اعتصاب، امروز یکشنبە مقابل قاضی و معاون زندان خود را بە آتش کشید.

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.