پیتر کوئینگ: باز نشانی جهانی – قطع شده. «دولت پنهان»

تصور کنید، شما در دنیائی زندگی می کنید که به شما گفته می شود دمکراسی است –و حتی ممکن است آن را باور کنید– اما در حقیقت زندگی و سرنوشت شما در دست مشتی آلیگارشی فوق العاده غنی، فوق العاده قدرتمند و فوق العاده غیر انسانی و وحشی است. ممکن است آنها را دولت پنهان یا بطور ساده جانور بنامند یا هر چیز دیگری مبهم یا غیر قابل ردیابی – مهم نیست. آنها کمتر از یک ده هزارم درصد هستند. برای فقدان بیان بهتر، بگذارید آنها را « افراد مبهم » بنامیم. ….

———————————————————–

5471

باز نشانی جهانی – قطع شده. «دولت پنهان»

پیتر کوئینگ

تصور کنید، شما در دنیائی زندگی می کنید که به شما گفته می شود دمکراسی است –و حتی ممکن است آن را باور کنید– اما در حقیقت زندگی و سرنوشت شما در دست مشتی آلیگارشی فوق العاده غنی، فوق العاده قدرتمند و فوق العاده غیر انسانی و وحشی است. ممکن است آنها را دولت پنهان یا بطور ساده جانور بنامند یا هر چیز دیگری مبهم یا غیر قابل ردیابی – مهم نیست. آنها کمتر از یک ده هزارم درصد هستند.
برای فقدان بیان بهتر، بگذارید آنها را « افراد مبهم » بنامیم.
این افراد جانور و مبهم که تظاهر می کنند جهان ما را اداره می کنند هرگز انتخاب نشده اند. نیازی نیست که آنها را نام گذاری کنیم. شما خواهید فهمید که آنها چه کسانی کاملا قوانین بین المللی را هستند و برخی از آنها کاملا نامرئی هستند. آنها ساختار ها یا ارگانیسم هایی را ایجاد کرده اند که هیچ فرم قانونی ندارند. آنها قوانین را تختی می کنند. آنها پیشگام برای جهانی کاملا متوحّش هستند. شاید چندین جانور رقیب وجود داشته باشد. اما، هر چه هستند آنها یک هدف مشابه دارند: یک نظم نوین جهانی یا یک نظم جهانی.
به عنوان مثال، این افراد مبهم که در حال اداره این جهان هستند، مثلا مجمع (فوروم) جهانی اقتصاد (نمایندگی کردن صنعت عظیم، نمایندگی مالی عظیم و نمایندگی شهرت عظیم)، گروه ۷ – جی ۷ ، گروه ۲۰ – جی ۲۰ (رهبران اقتصادی قوی ترین کشور ها).

5472

هم چنین نهاد های کمتری به نام های جامعه بیلدربرگ، شورای روابط خارجی (۱ )، چتام هاوس (۲ ) و غیره وجود دارند. اعضای همه آنها با هم اشتراک دارند. حتی این ترکیب مقدماتی گسترش یافته کمتر از یک هزار م درصد را نمایندگی می کنند. همه آنها خود را بر دولتهای منتخب مشروط ملی  مستقل، و بر بدنه جهانی چند ملیتی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد قرار داده اند.
در حقیقت، آنها با سازمان ملل متحد به منظور انجام مناقصه خود هم کاری می کنند. مدیر کل سازمان ملل متحد، و هم چنین دبیر خانه های سازمان های مختلف زیر مجموعه سازمان ملل، با توجه به مشخصات سیاسی و روان شناختی نامزد، عمدتا توسط ایالات متحده انتخاب می شوند و هم بیعت های تابع و رضایت بخش اروپایی خود را نشان می دهند. اگر عمل کرد وی به عنوان رئیس سازمان ملل  یا رئیس یکی از سازمانهای ملل متحد مورد توافق آمریکا قرار نگیرد، روزهای فعالیت او در آن سمت رو به پایان خواهد رفت.  اتحادیه اروپا ، سازمان های برتون وودز ، بانک جهانی و صندوق بین  المللی پول و همچنین سازمان تجارت جهان که توسط این جانورها بهم کاری پذیرفته یا ایجاد شده اند نیز ساخته شده اند – و –اشتباه در این مورد نکنید– دادگاه بین المللی کیفری در لاهه. این سازمان چنگالی ندارد. فقط برای اطمینان از اینکه قانون همیشه در کنار بی قانونی باشد.

5473

علاوه بر مؤسسات مهم مالی بین المللی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به اصطلاح بانک های توسعه منطقه ای و مؤسسات مالی مشابه ای وجود دارند که کشورهای منطقه مربوطه را تحت نظر دارند. سرانجام اقتصاد مالی یا اقتصاد بدهکار همه چیز را کنترل می کند. راهزنی نئولیبرال غربی سیستمی را ایجاد کرده است که نافرمانی سیاسی را می توان با تحریم سخت اقتصادی یا سرقت کامل دارایی های ملی در سرزمین های بین المللی مورد مجازات قرار داد. مخرج متداول سیستم دلار آمریکا هنوز برتری خود را حفظ می کند.

«افراد غیر منتخب»
برتری این افراد مبهم غیر منتخب، بیشتر در معرض دید مردم افشا می گردد. ما مردم این را « عادی » می دانیم و آنها بی قید و شرط نه آنچه ما باید بدانیم – دولت به افتخار و یا دولت منتخب با حاکمیت مردمی می داشتیم. مردم بطور کلی گله ای از گوسفندان مطیع شده اند. این جانوران به تدریج و بی سرو صدا همه چیز را تصاحب کرده اند. ما متوجه نشده ایم. این تاکتیک سوسیس (سولامی) نمک زده است. شما برش های کوچک را می برید وقتی سولامی به انتها می رسد و از بین میرود، می فهمید که هیچ چیز دیگری باقی نمانده است، که آزادی شما، حقوق مدنی و انسانی شما از بین رفته است. در آن زمان دیگر خیلی دیر شده است چون کار از کار گذشته است. مورد قابل توجه اینجا، قانون میهن پرستانه ایالات متحده یا پاتریات (۳ ) است. این قانون مدتها قبل از فاجعه ۹ سپتامبر اتخاذ شده بود. هنگامیکه فاجعه ۹ سپتامبر  اتفاق افتاد، قانون پاتریات با سرعت از طریق کنگره آمریکا تصویب شد – برای حمایت از آینده مردم – مردم از ترس خواستار آن قانون شدند – و – یک نوع نتیجه ناگهانی، قانون پاتریات ۹۰ درصد از آزادی شهروندی ایالات متحده را در اختیار خود گرفت و تا زمان نامعلومی به نفع نخبگان قدرت.
ما در واقع برده بی چون و چرای این جانوران شدیم. این جانوران بی قید و شرط اقتصاد مردم آمریکا را یا رونق و یا سقوط در نظر      می گیرند، بدهی های  چه کسی باید حل و فسخ شود و چه کسی باید این بدهی ها را بپردازد، چه موقع و در کجا باید این ویروس پاندمیک شیوع پیدا کند، و به شرط زنده ماندن از بیماری پاندمیک، به عنوان مثال، حبس اجتماعی. و در صدر تمام اینها، ادواتی که این جانوران استفاده می کنند، بسیار هوشمندانه، یک دشمن نامرئی ریز ریز به نام ویروس و یک هیولا بسیار بزرگ، اما نامرئی به نام ترس و وحشت هستند. این شرایط باعث می شود تا ما از خیابانها خارج شویم، از همبستگی با دوستان دوری کنیم، و از سرگرمی های اجتماعی مثل تئاتر، ورزش یا پیک نیک در پارکها که باید لذت ببریم دور باشیم.
به زودی این جانوران تصمیم خواهند گرفت که چه کسی زنده بماند و چه کسی خواهد مرد، به معنی واقعی کلمه – اگر ما اجازه دهیم. این ممکن است خیلی دور نباشد. موج دیگری از این ویروس پاندمیک ممکن است برای واکسن گریه و شیون به راه بیفتد و درست در این زمان ثروت باد آورده ای را برای بیگ فارما (شرکتهای عظیم داروسازی) بوجود می آورد – و آشکارا به سمت اهداف متخصصان بومی بطور واضح در جهان در حرکت قرار خواهد گرفت – هنوز زمان به اندازه کافی وجود دارد که مردم دست به مخالفت و شورش بزنند، یعنی به صورت جمعی و یا با همبستگی همگانی.
آخرین مورد بی حرمتی ناخوشایند را ملاحظه کنید. به راحتی، پس از گذشت موج اول کوید – ۱۹ ، حد اقل در نیم کره شمالی، جائیکه تصمیمات مهم جهانی در آن اتخاذ می شود، در اوایل ژوئن ۲۰۲۰ ، رئیس انتخاب نشده مجمع جهانی اقتصاد (۴ )، کلاوس شوآب، « باز نشانی عظیم » (۵ ) را اعلام کرد. با استفاده از فرصت فروپاشی اقتصادی – شوک بحران مانند « دکتر ین شوک » – آقای شوآب، یکی از جانوران پیش گام، علناٌ آنچه را که مجمع جهانی اقتصاد در بحث و تصمیم گیری در مورد آینده جهان در نشست مجمع داووس بعدی، خود در ژانویه ۲۰۲۱ اعلام خواهد کرد، اعلام می کند. برای اطلاع بیشتر به این موضوع مراجعه کنید.
آیا، ما مردم، دستور کار مجمع جهانی اقتصاد انتخاب نشده را می پذیریم؟
تکبر و گستاخی ستیزمند آمریکا در یک بیماری همه گیر (پاندمیک) جهانی فاجعه آمیز (۶)
این فرصت به طور متمرکز بر حفاظت از آنچه از کره زمین باقی مانده است ، متمرکز خواهد شد، بدیهی است که در این نقطه مرکزی “گرمایش جهانی” مبتنی بر دی اکسید کربن ساخته شده توسط انسان است. ابزار محافظت از طبیعت و بشریت،  برنامه سازمان ملل متحد ۲۰۳۰  خواهد بود – که برابر است با اهداف توسعه پایدار (۷) سازمان ملل. این برنامه به نحوه بازسازی اقتصاد جهانی نابود شده و با احترام به اصول “سبز” ۱۷ اهداف توسعه  پایدار متمرکز خواهد شد.

2213

توجه داشته باشید که همه اینها به هم مرتبط هستند. هیچ رویدادی هم وجود ندارد. دستورالعمل ننگین ۲۰۲۱ که مصادف می شود با تعارفات معمولی برنامه به اصطلاح ۲۰۳۰ سازمان ملل،  با اعلامیه رسمی مجمع جهانی اقتصاد از باز نشانی عظیم، در ژانویه سال ۲۰۲۱ افتتاح می شود. به همین ترتیب، اجرای دستور کار باز نشانی عظیم آغاز شد. به همین ترتیب، اجرای دستور باز نشانی عظیم در ژانویه سال ۲۰۲۰، با اشاعه همه گیر (پاندمیک) کرونا – برای چندین دهه برنامه ریزی شده بود که آخرین رویدادهای قابل مشاهده، گزارش سال ۲۰۱۰ راکفلر با « سناریوی قدم های شمرده پشت سر هم » و رویداد ۲۰۱۱ ، از اکتبر ۱۸ در نیویورک بود که یک کامپیوتر،  پاندمیک (همه گیر) کرونا را شبیه سازی کرده بود، که در طی ۱۸ ماه ۶۵ میلیون کشته و یک اقتصاد ویران شده، درست چند هفته قبل از آغاز پاندمیک فعلی برنامه ریزی شده بود. به کوید – ۱۹ ، که ما اکنون در قلب « سناریوی قدم های شمرده پشت سرهم » زندگی می کنیم، مراجعه کنید.

طغیان های نژادی
طغیان های نژادی که توسط جنبش زندگی سیاه مهم است (۸ ) (با تامین بودجه توسط بنیاد فورد، بنیاد جامع باز سوروس -۹ -) آغاز شد، متعاقب ترور وحشیانه جورج فلوید سیاه پوست آمریکائی توسط یک باند پلیس مینیاپولیس آغاز شد مانند یک آتش سوزی فراگیر با سرعت به بیش از ۱۶۰ شهر، ابتدا در آمریکا و سپس به اروپا سرایت کرد – نه تنها به برنامه نخبگان جانوری در قدرت متصل هستند، بلکه آنها انحراف مناسب از فاجعه انسانی است که توسط کوید – ۱۹ بجا مانده است. هم چنین در اینجا توجه کنید.

5474

برنامه شنیع نخبگان جانور در قدرت برای اجرای آنچه که واقعاً در پشت برنامه سازمان ملل متحد ۲۰۳۰ وجود دارد، در سال ۲۰۲۰(۱۰ ) کم شنیده شده است. خطر واقعی برنامه (۱۱ ) است. این برنامه توسط گورو واکسیناسیون بیل گیتس ایجاد و تأمین شده است، و همینطور، (اتحاد جهانی واکسنها و واکسیناسیون ها) (۱۲ )، مشارکت بیگ فارما، در گیر در ایجاد واکسن ویروس کرونا همراه با تامین بودجه توسط بیل و ملیندا گیتس و هم چنین با بخش عمده ای از بودجه سازمان جهانی بهداشت انجام میگیرد.
باز نشانی عظیم، همانطورکه توسط کلاوس شواب از مجمع جهانی اقتصاد اعلام شده است، قرار است توسط برنامه هویت دیجیتالی سال ۲۰۲۰ انجام شود. این بیش از آن است که چشم قادر به دیدن آن باشد. برنامه هویت دیجیتالی سال ۲۰۲۰ حتی تحکیم شده در بستر دانش توسعه پایدار (۱۳)، هم چنانکه بستر دانش توسعه پایدار۱۶.۹ « تا سال ۲۰۳۰ هویت قانونی {دیجیتال} را برای همه، از جمله ثبت نام رایگان تولد را ارائه می دهد ». این کاملا با هدف کلی بستر دانش توسعه پایدار ۱۶ متناسب است. به منظور حفظ سیستم سرمایه داری،    « ترویج جوامع مسالمت آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر درهمه سطوح. » این است برنامه نخبگان جانور در قدرت.
با پیگیری رسمی دستور کار سازمان ملل در ۲۰۳۰ برای دستیابی به بستر دانش توسعه های پایدار، برنامه پیاده سازی هویت دیجیتالی ۲۰۲۰ – که هم اکنون روی کودکان مدرسه ای در بنگلادش آزمایش می شود – شنا سه های دیجیتالی شده را به شکل ننو چپ های کاشته شده بهم راه واکسیناسیون اجباری ارائه دهد را ممکن می سازد. و دیجیتالی شده پول و از حافظه دور کردن ۵ جی – که برای بار گذاری و نظارت داده های شخصی روی ننو چپ ها و کنترل جمعیت مورد نیاز خواهد بود. موضوع مورد بحث هویت دیجیتالی ۲۰۲۰ به احتمال زیاد « برنامه » را نیز شامل می شود – از طریق واکسیناسیون – که کاهش چشمگیر جمعیت جهان در آن در نظر گرفته شده است.
یوجنیکس (۱۴ ) یک مؤلفه مهم در کنترل جمعیت آینده جهان است. هم چنین مراجعه کنید به راهنما های جورجیا، که بطور مرموز در سال ۱۹۸۰ ساخته شده است.
نخبگان جانور حاکم از حبس مردم در منازلشان برای اجرای این دستور کار استفاده کردند. اجرای چنین امری توسط این نخبگان بطور طبیعی با اعتراضات گسترده ای روبرو خواهد شد،  همانطور که اعتراضات و تظاهرات های زندگی سیاه مهم است سازماندهی و تأمین مالی شد. این اعتراضات ممکن است مسالمت آمیز نباشد و ممکن است به عنوان اعتراضات مسالمت آمیز برنامه ریزی نشده باشد. از آنجا که برای کنترل جمعیت در ایالات متحده و اروپا، جائیکه انتظار میرود بیشتر ناآرامی های اجتماعی باشد، نیروهای انتظامی برای سرکوب مردم را سازماندهی می کنند. این شرایط نظامی گری برای سرکوب در حال آماده سازی است. (هر جا ظلم و ستم است مبارزه است، اما باید دید چه جریانی این مبارزات بحق توده ای را رهبری میکند – مترجم)
جان استپلینگ (۱۵ ) در مقاله خود تحت عنوان « کشت و زرع عظیم » که در نیویورک تایمز به چاپ رسیده است می گوید: « از سال ۲۰۰۶ به این طرف حد اقل ۹۳۷۳۶ مسلسل، ۱۸۰۷۱۸ کارتریج فشنگ، صد ها خاموش کننده و تعداد نامعلومی نارنجک به اداره پلیس ایالتی و محلی در ایالات متحده آمریکا ارائه شده است. این به علاوه حد اقل ۵۳۳ هواپیما و هلیکوپتر، و ۴۳۵ وسیله نقلیه رزمی که برای مقاومت در برابر اثرات انفجار یا مسلح در کمین نشسته طراحی شده به بلندی ۹ فیت، ۳۰ تن مین های مقاوم و بیش از ۴۴۹۰۰ قطعه تجهیزات دید در شب که بطور منظم در حملات عراق و افغانستان در شب استفاده شده است. »
وی می افزاید: این نظامی سازی بخشی از روند گسترده تری است. از اواخر دهه ۱۹۹۰ ، حدود ۸۹ در صد از ادارات پلیس در ایالات متحده برای کنترل هر ۵۰ هزار نفر از مردم مسلح به واحد شبهه نظامی پلیس هستند که نسبت به اواسط دهه ۱۹۸۰ دو برابر شده است. وی این جامعه آمریکای پلیس نظامی شده را گشتاپوی جدید نام می برد.
حتی قبل از این ویروس ، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد شهروندان آمریکائی زیر خط فقر زندگی میکردند. نابودی اقتصادی پس از کووید – ۱۹ و حبس مردم در منزل،  فقر و فاقه را در این کشور به حد اقل دو برابر رسانیده – و متناسباْ بروز اغتشاش و طغیان توده ای و درگیری با مقامات حاکم را گسترش خواهد داد – این خود استدلالی است برای افزایش نیروهای پلیس نظامی برای سرکوب هر چه بیشتر.

واحد پول چین، رین من بی کرپتو(۱۶) با یک عقیده سیاسی، خصوصا وفادار به کمونیسم
مطمئنا هیچ کدام از این سناریوها در ژانویه ۲۰۲۱ توسط مجمع جهانی اقتصادی در معرض شناخت مردم قرار نخواهد گرفت. اینها تصمیماتی هستند که بازیگران اصلی به نمایندگی از جانب نخبگان جانور در قدرت در پشت درهای بسته گرفته اند. معهذا، این طرح پر آب و تاب باز نشانی عظیم نیازی به اتفاق افتادن ندارد. حد اقل نیمی از جهان و برخی از قدرتمند ترین کشورها، از نظر اقتصادی و نظامی – مانند چین و روسیه – با آن مخالفت شدید دارند. ” باز نشانی ” یا ” تنظیم مجدد ” شاید بله، اما در این اصطلاحات غربی. در واقع، تنظیم مجدد از این نوع هم اکنون در چین تقریباً گسترش یافته، به طوریکه یک بانک جدید چین با حمایت یوان (۱۷) و غیره در حال پیاده کردن این سیستم جدید هستند. این تنها یک ارز معمولی مبتنی بر یک اقتصاد قوی و استوار نیست، بلکه با طلا پشتیبانی می شود.
در حالیکه پرزیدنت ترامپ برای تجارت ناعادلانه، بخاطر مدیریت نادرست و بیمار گونه که نتوانست با پاندمیک کووید مبارزه قاطع کند، به منظور سرقت حقوق مالکیت آمریکا – برهم زدن چین بی پایان می شود – چین را وابسته به ایلات متحده میداند و آمریکا روابط تجاری با چین را قطع خواهد کرد – یا روابط را کاملا قطع می کند و به خیال خود چین هم تطمیع خواهد شد. چین بی سر و صدا در حال تغییر جهت به سمت کشورهای  انجمن ملل جنوب شرقی آسیا بعلاوه ژاپن (بله!  ژاپن!) و کره جنوبی است، جایی که تجارت امروز حدود ۱۵٪ از کل تجارت چین را شامل می شود و انتظار می رود طی ۵ سال آینده دو برابر شود.
علیرغم حبس شهروندان در منازل و اخلال در تجارت و کسب و کار، کل صادرات چین با رشد ۳.۲ در صدی در ماه آوریل (نسبت به آوریل ۲۰۱۹ ) بهبود یافت. این عملکرد کلی در صادرات چین با کاهش چشمگیر تجارت ایالات متحده و چین همراه بود. صادرات چین به ایالات متحده در ماه آوریل ۷.۹ در صد (نسبت به آوریل ۲۰۱۹ ) کاهش یافته است.
واضح است بخش عمده ای از صنایع آمریکا بدون زنجیره های تأمین تولیدات چینی نمی توانند زنده بمانند. وابستگی غربی به تجهیزات پزشکی چینی بسیار قوی است. چه رسد به وابستگی چینی توسط مصرف کنند گان آمریکائی. در سال ۲۰۱۹ ، کل مصرف ایالات متحدهُ حدود ٪۷۰ تولید ناخالص داخلی ، بالغ بر ۱۳.۳ تریلیون دلار بود که از این مبلغ مقدار قابل ملاحظه ای مستقیما از چین وارد می شود یا به اجزائی از چین وابسته است.

5475

صاحب نظران مجمع جهانی اقتصاد با یک معضل واقعی روبرو هستند. برنامه آنها بسیار وابسته به برتری دلار است که هم چنان با مجازات تحریم ها و مصادره دارایی های کشورهایی که مخالف حکومت آمریکا هستند ادامه می دهد؛ همانطور که در بالا توضیح داده شد، هژمونی دلار امکان مؤلفه های طرح بزرگ تنظیم مجدد را باید بتواند فراهم بیاورد.
در حال حاضر، دلار پول (فیات) بی ارزشی است، نوعی بدهی است که از باد هوا تولید می شود. هیچ پشتوانه ای برای انجام هر کاری ندارد. بنابراین ، ارزش آن به عنوان یک ارز ذخیره به طور فزاینده در حال فروپاشی است، به ویژه در مقابل رمز پایه ای (کرپتو) جدید یوان از چین. برای رقابت با یوان چینی، دولت ایالات متحده باید با جدائی خود از قانون ذخیره فدرال در سال ۱۹۱۳ از طرح پونزی پولی (۱۸) خود دور شود و پول خود را با اقتصاد – و احتمالا با پشتوانه طلا (چاپی) و با حمایت اقتصادی چاپ کند – نه پول بی ارزش فدرال که مثل امروز متداول است. این به معنی قطع کامل روابط ۱۰۰ ساله با خاندان روسچایل و کمپانی آنها که صاحب فدرال ریزرو هستند و ایجاد بانک واقعی مرکزی مردم. انجام این کار غیر ممکن نیست، اما بسیار غیر ممکن به نظر می رسد. در اینجا، ممکن است دو نخبگان جاور در حاکمیت با هم برخورد کنند، زیرا قدرت جهانی آنها در خطر است.
در همین حال، چین با فلسفه آفرینش بی پایان خود با برنامه اقتصادی دقیق و محاسبه شده و مأموریت اش در قرن بیست و یکم، ابتکار عمل یک کمربند یک جاده، با اتصال و پیوند جهان با زیر ساختهای حمل و نقل زمینی و دریائی، با تحقیقات مشترک و صنعتی، مبادلات فرهنگی به پیش می رود – و مهم تر از همه، تجارت چند ملیتی با ویژگی های « برد – برد »، برابری برای همه شرکاء – به سوی جهانی چند قطبی، به سمت جهانی با آینده مشترک برای بشریت در حرکت است.
امروز بیش از ۱۲۰ کشور در حال حاضر با ابتکار عمل یک کمربند یک جاده چین در ارتباط هستند – و این عرصه یا میدان برای عضویت همه باز است – و میرود تا با مخالفت، عیب یابی و با برداشتن مانع بزرگ بازیابی عظیم غربی ماسک را از چهره این نخبگان جانور در قدرت بردارد.
——————-

پیتر کونیگ یک اقتصاددان و تحلیلگر ژئوپلیتیک است. او همچنین متخصص منابع آب و محیط زیست است. وی بیش از ۳۰ سال با بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در سراسر جهان در زمینه های محیط زیست و آب همکاری داشته. او در دانشگاه های آمریکا ، اروپا و آمریکای جنوبی سخنرانی می کند.
——————-

۱ – Council on Foreign Relations (CFR)
2 – Chatham House
3 – US Patriot Act
4 – The World Economic Forum (WEF), Chairman, Klaus Schwab, announced “The Great Reset”
۵ – “ Great Reset “
۶ – American Hubris Robust in a Cataclysmic Global Pandemic
7 — Sustainable Development Goals (SDG)
8 – Black Lives Matter (BLM)
9 – Ford Foundation and Soros’ Open Society Foundation
10 – ID2020 | Digital Identity Alliance, See The Coronavirus COVID-19 Pandemic:
11 – “Agenda ID2020”
۱۲ – GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunizations)
13 – Sustainable Development Knowledge Platform (SDGs)
14 – Eugenics:
مطالعه چگونگی ترتیب تولید مثل در یک جمعیت انسانی برای افزایش بروز ویژگیهای ارثی که مطلوب تلقی می شود. عمدتا توسط فرانسیس گالتون به عنوان روشی برای بهبود نسل بشر توسعه یافت ، تنها پس از فریب آموزه های خود توسط نازی ها به ناامنی سقوط کرد.
۱۵ – “The Big Plantation”, John Stippling
16 – China’s Crypto RMB (Ren Min Bi), a person having a secret allegiance to a political creed, especially communism.
17 – blockchain-based cryptocurrency, the crypto RMB, or yua1
18 – monetary Ponzi-scheme
نوعی کلاه برداری که در آن اعتقاد به موفقیت یک بنگاه اقتصادی وجود ندارد با پرداخت بازده سریع به سرمایه گذاران اول از طریق پول سرمایه گذاری شده توسط سرمایه گذاران بعدی تقویت می شود.

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.