اعتصاب کارگران شهرداری شهر حمیدیه براى پنجمین روز متوالى

کارگران شهردارى شهر حمیدیه به دلیل عدم پرداخت حقوقشان ۵ روز است که از کار دست کشیدند و خیابانهاى این شهر پر از زباله و بوى عفونت دارند. ….

——————————————————-

5470

اعتصاب کارگران شهرداری شهر حمیدیه براى پنجمین روز متوالى

بازداشت یک کارگر
کارگران شهردارى شهر حمیدیه به دلیل عدم پرداخت حقوقشان ۵ روز است که از کار دست کشیدند و خیابانهاى این شهر پر از زباله و بوى عفونت دارند.

امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹؛ شمارى از کارگران شهردارى این شهر به دلیل عدم پاسخگوئى مسؤلین در مقابل دادگاه تجمع اعتراضى برگزار کردند و بعد از تهدید رئیس شوراى شهر «عبدالله عبیات» نسبت به اخراج کارگران، نیروهاى امنیتى یکى از کارگران بنام کاظم صرخى را بازداشت کردند.

کارگران معترض می‌گویند؛ ۱۵ ماه حقوق نگرفتند و معوقه هاى سالهاى ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را هنوز دریافت نکردند.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.