تظاهرات پناهندگان و افراد بدون مدرک شناسایی در پاریس

ده‌ها هزار نفر از مهاجران و پناهندگان و افراد بدون مدرک شناسایی امروز در خیابان های پاریس در اعتراض به راسیسم و استثمار مضاعف و تبعیض سیستماتیک دست به تظاهراتی گسترده و پرشور زدند. بسیاری از مهاجران برای شرکت در این تظاهرات از شهرهای اطراف به پاریس آمدند. ….

——————————————–

5469

تظاهرات پناهندگان و افراد بدون مدرک شناسایی در پاریس

رژیم سرمایه داری نولیبرال نه فقط اقتصادی بلکه همچنین فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی ست. اگر بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای “پیشرفته” سرمایه داری در شمال جهانی نیازمند نیروی کار ارزان از مستعمره های سابق بودند، بعد از سربرآوردن نولیبرالیسم جهانی و مالی سازی اقتصاد و انتقال صنایع به جنوب جهانی (”صنعتی زدایی”)، سرمایه داری دیگر به سان سابق به نیروی کار ارزان احتیاجی ندارد، نه به کم و کیف گذشته. همبستۀ چنین شکلی از انباشت نولیبرال، رژیم مرزی ست که مانع سیستماتیک جابجایی مهاجران شود و کل فرایند مهاجرت را بدل به پروسه ای جهنمی بدل سازد.

مهاجران امروز با پیوستن به یکدیگر در خیابان به چنین رژیم مرزی نولیبرالی نه گفتند!

—————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.