«طناب دار»، شعر از شیرکو بیکس

طناب‌های دار
چه‌چیزی را توانسته‌اند
در ما بکشند!؟ ….

——————————————-

shirko-bikas

شیرکو بیکس

طناب دار

بمن بگویید:
از شرق تا به غرب،
از بالا تا پایین،
این سرزمین‌ها
از قدیم الایام تا به امروز
طناب‌های دار
چه‌چیزی را توانسته‌اند
در ما بکشند!؟

چه کاری توانسته‌اند
با فریاد بلند مبارزه
و آزادی‌مان بکنند.

طناب‌های دار توانسته‌اند
«شاهو» را بترسانند؟
توانسته‌اند دریاچه‌ی
وان و ارومیه
را خاموش کنند؟
توانسته‌اند
«پیرمگرون»
را به زانو درآورند ؟

چه چیزی را به طناب‌ دار نسپرد
و اعدام نکرد؟
از رویا تا شعر
و از شعر تا زن
و از زن تا نان
و تا آب و
تا گل و
تا چشمه…

آنچه را هرگز هرگز نتوانست
اعدام کند
آینده است
و آزادی…

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.