تیر اندازی افراد ناشناس به ماشین های کاشت نیشکر

پنج شنبه شب ( دیشب )  چند نفر مسلح ناشناس به ماشین های کاشت نیشکر تیر اندازی کرده اند. ….

————————————————–

tirandazi-7tapeh-1

تیر اندازی افراد ناشناس به ماشین های کاشت نیشکر

پنج شنبه شب ( دیشب )  چند نفر مسلح ناشناس به ماشین های کاشت نیشکر تیر اندازی کرده اند.

در اثر این تیر اندازی که کابین راننده را هدف قرار داده بودند شیشه های کابین ماشین شکسته شده که خوشبختانه به نگهبان ماشین آلات هیچ آسیبی وارد نشده است. این تیراندازی زمانی انجام گرفته که خبر  سلب مالکیت شرکت از بخش خصوصی ( اسدبیگی ورستمی) دارد متحقق می شود.

افرادی که دست به چنین اعمال کثیف زده اند، کاسه لیسان  ومزدورانی هستند که با هدف نا امن جلوه دادن هفت تپه و ایجاد بهانه برای حضور نیروهای امنیتی بوده تا صدای کارگران را سرکوب کنند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن این عمل وقیح و شناسایی و معرفی این جانیان مزدور، خواهان پرداخت دستمزدهای عقب افتاده کارگران می باشد که سه ماه است به تعویق افتاده است.

جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

tirandazi-7tapeh-2

tirandazi-7tapeh-3

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.