یک سوم قطعه سازان کشور یا تعطیلند یا نیمه تعطیل

۱۵۰ هزار کارگر تعلیق شده‌اند ….

———————————————-

5443

یک سوم قطعه سازان کشور یا تعطیلند یا نیمه تعطیل

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو: تعداد کل قطعه سازان در کشور حدود ۲ هزار واحد است که ۸۰۰ واحد آن‌ها شامل زیرپله ای‌ها و واحد‌های بدون شناسنامه کوچک می‌شود.

از تعداد کل ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز دارای شناسنامه تقریباً ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند، روی هم رفته در حال حاضر از نصف توان قطعه سازی در کشور استفاده می‌شود. با اینکه فقط نیمی از توان تولیدی قطعه سازان کشور فعال است، تمام تولیدات قطعه در کشور به راحتی به فروش می‌رسد. ۵۵۰ هزار نفر کارگر در صنف قطعه سازی وجود دارند که بیش از ۱۵۰ هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر می‌برند.

اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.