گزارش تکان دهنده مرکز آمار: مردم طی ده سال گذشته چقدر فقیر شدند؟

۵۰ درصد مردم زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند ….

—————————————-

khate-faghr

گزارش تکان دهنده مرکز آمار: مردم طی ده سال گذشته چقدر فقیر شدند؟

کاهش ۶۵.۲ درصدی مصرف گوشت، کاهش ۳۴.۷ درصدی مصرف برنج، کاهش ۳۵.۳ درصدی مصرف لبنیات در ۱۰ سال

بر اساس گزارش مرکز آمار ، متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۸ در قیاس با سال ۱۳۹۰ (یعنی در یک بازه ۸ ساله) حدود ۵۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
به عبارت ساده تر،  در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط به اندازه نصف سال ۱۳۹۰ گوشت قرمز مصرف می‌کرده اند و اوضاع قطعاً در سال ۱۳۹۹ وخیم‌تر هم شده است. دهک چهارم درآمدی از این منظر بدترین وضعیت را داشته است و مصرف گوشت قرمز برای خانوار‌های این دهک درآمدی در این فاصله زمانی، حدود ۶۵.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

بر اساس آمار‌های مرکز آمار ، متوسط مصرف ماهانه برنج در خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.