دوران بازداشت موقت حمید نوری تمدید شد

دادگاه مدت بازداشت موقت حمید نوری را به مدت چهارهفته تا یازده نوامبر ٢٠٢٠ تمدید کرد. ….

——————————————

hamid-noori

دوران بازداشت موقت حمید نوری تمدید شد

دیده‌بان ایران:
امروز چهارشنبه چهارده اکتبر ٢٠٢٠ جلسه مذاکره برای تمدید دوران بازداشت موقت حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. به درخواست دادستان پرونده، دادگاه مدت بازداشت موقت حمید نوری را به مدت چهارهفته تا یازده نوامبر ٢٠٢٠ تمدید کرد.
دوران بازداشت موقت نوری تا زمانی که تحقیقات دادستان در باره او به اتمام نرسد، تمدید خواهد شد. دلیل طول کشیدن تحقیقات، کثرت شاکیان و شاهدان پرونده نوری است.

—————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.