کشف رشوه ۵٫۲ هزار میلیاردی یک مدیر صنعتی!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بخش صنعت ارتشاء پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یکی از مدیران این بخش را کشف کرده ایم. ….

————————————————–

roshve

کشف رشوه ۵٫۲ هزار میلیاردی یک مدیر صنعتی!

روزنامه خراسان:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بخش صنعت ارتشاء پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یکی از مدیران این بخش را کشف کرده ایم.

به گزارش تسنیم، آخوند درویشیان در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما گفت: برخی مسئولان در بخش مسکن وظیفه تولید و ساخت را داشته اند، اما آن را ترک کرده اند که ما آن را پیگیری می‌کنیم و باید پاسخ گو باشند.
وی افزود: این مسئولان باید در سال ۹۴ سامانه مسکن را برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز و … راه اندازی می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند که این موضوع موجب بروز مسائلی در این حوزه شد که ما آن را پیگیری می‌کنیم.به گفته درویشیان کشف یک فساد ۵۵۴ میلیارد تومانی در یک شرکت وابسته به خودروسازی و کشف ارتشاء پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یکی از مدیران بخش صنعت، از موارد فعالیت‌های اثر بخش این سازمان بوده است.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.