تجمع دوباره کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه مجتمع

کارگران بخش صنعت و تجهیزات شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه بار دیگر در محوطه ی کارخانه تجمع کردند. ….

—————————————————

7tapeh-mosht

تجمع دوباره کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه مجتمع

حرکت اعتراضی کارگران هفت تپه درمحوطه کارخانه نسبت به برخوردهای چکشی کارفرما با فعالین کارگری از ساعت نه ونیم صبح روز شنبه شروع شد و تا ساعت ده و نیم ادامه داشت.
این حرکت اعتراضی کارگران با  سخنرانی یوسف بهمنی و امید آزادی دو تن از کارگران فعال و از سخن گویان  کارگران در بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه وهمچنین حضور در جلسات متعدد با مسئولین در ارتبات با مطالبات کارگران، همراه بود.

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از خواست های کارگران هفت تپه اعلام کرد وهرگونه برخورد و تهدید کارگران را محکوم میکند.

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹
سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.