صید ترال در آب‌های جنوبی ایران ادامه دارد

دریا ظرفیتی برای صید دارد و اگر جلو صید بی‌رویه، به ویژه صید ترال گرفته نشود ممکن است ظرفیت‌ها، کامل از بین برود و معیشت صیادان به مشکل برخورد. ….

—————————————————–

teral

صید ترال در آب‌های جنوبی ایران ادامه دارد

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر: برای مقابله با تخلفات صیادی ما با کمبود نیرو مواجه هستیم. ۲۴۵ هزار کیلومتر مربع وسعت دریاست و تعداد شناورها و نیروهای گشت باید بیشتر شوند تا بتوانیم در این زمینه دریا را کنترل کنیم.

مدیرعامل اتحادیه صیادی هرمزگان: دریا ظرفیتی برای صید دارد و اگر جلو صید بی‌رویه، به ویژه صید ترال گرفته نشود ممکن است ظرفیت‌ها، کامل از بین برود و معیشت صیادان به مشکل برخورد.

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.