تفنگ ارسال پارازیت برای مختل کردن پهپادها

—————————————————

5401

تفنگ ارسال پارازیت برای مختل کردن پهپادها

بی بی سی فارسی:
شرکت انگلیسی درون دیفنس یک تفنگ ارسال پارازیت برای پهپادهای مختلف تولید کرده که “ای هزار ام پی” نام دارد و مدعی شده این تفنگ سبک ترین و کوچک‌ترین تفنگ ارسال پارازیت برای پهپادهاست که می‌تواند مانع از مزاحمت آنها شود. این تفنگ بعد از فشردن ماشه شلیک یک میدان الکترومغناطیسی با فرکانسی مشابه با فرکانس پهپاد هدف ایجاد می‌کند تا بتواند سیستم کنترل ارتباطات، جهت یابی با جی پی اس، انتقال ویدئو توسط پهپاد و غیره را مختل کند.

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.