تداوم نگهداری سهیل عربی در سلول انفرادی

نگهداری سهیل عربی، زندانی عقیدتی در یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج معروف به سوئیت توسط دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی برای مدت نامحدودی تمدید شده است. ….

——————————————————–

soheil-arabi

تداوم نگهداری سهیل عربی در سلول انفرادی

هرانا:
نگهداری سهیل عربی، زندانی عقیدتی در یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج معروف به سوئیت توسط دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی برای مدت نامحدودی تمدید شده است. آقای عربی در تاریخ ۲۸ شهریور امسال به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. گفته می‌شود که این انتقال به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صورت گرفته است. آقای عربی در حالی سومین هفته حضور در سلول انفرادی را پشت سر می گذارد که از داشتن حداقل امکانات مانند لباس کافی محروم مانده است.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی از ۲۲ روز پیش تاکنون در یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج معروف به سوئیت نگهداری می‌شود.
آقای عربی در تاریخ ۲۸ شهریور به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. گفته می‌شود این انتقال به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صورت گرفته است و اکنون دستور نگهداری سهیل عربی در سلول انفرادی برای مدت نامحدودی توسط همین مسئول تمدید شده است.

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.