عباس میلانی: محمدرضا شجریان، “متن قانون اساسی برای گذار به ایران دموکراتیک” در اختیار من گذاشته تا پس از مرگش منتشر کنم

عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ برای نخستین بار فاش کرد که محمدرضا شجریان، “متن قانون اساسی برای گذار به ایران دموکراتیک” را تهیه کرده و در اختیار او گذاشته تا بعد از مرگش منتشر کند. ….

—————————————————-

5393

عباس میلانی: محمدرضا شجریان، “متن قانون اساسی برای گذار به ایران دموکراتیک” در اختیار من گذاشته تا پس از مرگش منتشر کنم

به گفته آقای میلانی، محمدرضا شجریان برای سال‌ها “در مشورت با حقوقدانان و سیاستمداران، در حال تدارک این متن بود، چرا که می‌دانست ایران برای رسیدن به حکومت دموکراتیک به چنین متنی نیاز خواهد داشت.” این استاد دانشگاه استنفورد تاکید کرد که با توجه به درگذشت آقای شجریان، او به زودی این متن را منتشر خواهد کرد.

او درباره متنی که محمدرضا شجریان تهیه کرده گفت: “کاملا تلاشی است برای تدوین یک قانون برای دوران گذاراز جباریت فعلی به یک جامعه دموکراتیک عرفی در آینده.”

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.