خودکشی و مرگ حیدر احمدی از کارگران بیکارشده‌ی شوش

وقتی که بیکاری، فشار روحی و اقتصادی باعث می‌شود یک جوان بیکار و تحت فشار به زندگی خود پایان بدهد. ….

——————————————-

heydar-ahmadi

خودکشی و مرگ حیدر احمدی از کارگران بیکارشده‌ی شوش

کارگرانِ مستقل هفت تپه در کانال تلگرام خود نوشته‌اند:

مرگ را به او تحمیل کردند!
بیکاری، فشار روحی و اقتصادی نتیجه اقدامات حکومت است. وقتی که شرکت هفت‌تپه به جای هفت هزار استخدامی فقط سه الی پنج هزار کارگر دارد. وقتی که مسئولین، یکی از بزرگترین مجتمع‌های تولیدی کشور را به نورچشمی.های خود به مفت هدیه می.دهند و شرکت و منطقه توسط اسدبیگی-رستمی یعنی نماینده‌ی رسمی مسئولین، غارت و تخریب می‌شود. وقتی که تمام این فشارها باعث می‌شود یک جوان بیکار و تحت فشار به زندگی خود پایان بدهد.

نگذاشتند زنده بماند!

انتقام این همه زجر و فشار اقتصادی و روحی و اختلاف خانوادگی که باعث مرگ این جوانان می‌شود را از مسببین آن باید گرفت.

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.