جنگ قره باغ و پس لرزه های آن در ایران، فاشیسم قومی، کابوس یا واقعیت؟

دیالوگ آرش کمانگر با بهرام رحمانی نویسنده و تحلیلگر سیاسی چپ اهل خوی ساکن سوئد درباره جدال ارمنستان و جمهوری آذربایجان برسر ناگورنو – قره باغ، مواضع رژیم‌های منطقه، اعتراضات بخش‌هایی از مردم آذری ایران در حمایت از مواضع الهام علی‌اف و اردوغان و شعارهای فاشیستی در این رشته اعتراضات. ….

—————————————————–

تلویزیون برابری:

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.