تداوم فشار، انفرادی و بی خبری خانواده از سهیل عربی

مسئولیت جان وسلامت سهیل عربی و دیگر زندانیان سیاسی مستقیما بر عهده عوامل قضایی، دولتی و سران جمهوری اسلامی میباشد. ….
——————————————–
soheil-arabi
تداوم فشار، انفرادی و بی خبری خانواده از سهیل عربی
سهیل عربی که ۲۸ شهریور بصورت تنبیهی توسط عوامل جمهوری اسلامی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر تبعید شده است همچنان در انفرادی بسر میبرد. این انفرادی طولانی باعث بی خبری و شکنجه سفید خانواده وی شده و نزدیکان وی به شدت از این بی خبری زیر فشار هستند. گفتنی است که این انفرادی به دستور شخص امین وزیری بوده و قبلا هم سهیل را به انجام بدترین شکنجه ها تهدید کرده است.
مسئولیت جان وسلامت سهیل عربی و دیگر زندانیان سیاسی مستقیما بر عهده عوامل قضایی، دولتی و سران جمهوری اسلامی میباشد.
————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.