شماره دهم «اعتراض» (تریبون “نه” به وضعیت موجود) منتشر شد

—————————————————

دانلود شماره نهم «اعتراض»
http://lajvar.se/pdf/Eteraz-10.pdf

—————————————————

“… مگر کار مزدوری یعنی کار کارگران برای وی مالکیتی ایجاد می کند، به هیچ وجه. کار مزدوری سرمایه را ایجاد می کند؛ یعنی آن مالکیتی را به وجود می آورد که کار مزدوری را استثمار می کند و سرمایه تنها در صورتی می تواند افزایش یابد که کار مزدوری نو ایجاد کند تا مجدداً استثمار کند. مالکیت بر شکل کنونی، مبتنی بر تضاد میان سرمایه و کار مزدوری است.”
مانیفست کمونیست

5361

—————————————————

دانلود شماره نهم «اعتراض»
http://lajvar.se/pdf/Eteraz-10.pdf

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.