واکنش‌های برخی نهادها و تشکل‌های مستقل به اجرای حکم زندان سه نویسنده

اجرای حکم زندان رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن در پنجم مهر ماه ۱۳۹۹ با واکنش‌های زیادی از سوی افراد، رسانه‌ها و گروه‌ها مواجه شد. برخی تشکل‌ها و نهادهای مستقل نیز طی واکنش‌هایی ضمن واهی خواندن مصادیق اتهام‌های ذکر شده در پرونده‌ی این سه نویسنده خواستار آزادی فوری آنها شدند. ….

——————————————-

5338
اجرای حکم زندان رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن در پنجم مهر ماه ۱۳۹۹ با واکنش‌های زیادی از سوی افراد، رسانه‌ها و گروه‌ها مواجه شد. برخی تشکل‌ها و نهادهای مستقل نیز طی واکنش‌هایی ضمن واهی خواندن مصادیق اتهام‌های ذکر شده در پرونده‌ی این سه نویسنده خواستار آزادی فوری آنها شدند.

• هفتم مهر ماه انجمن “دفاع از زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران، پاریس” با انتشار بیانیه‌ای اجرای حکم زندان سه‌نویسنده‌ی عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد.
این بیانیه ضمن اشاره به اینکه “کانون نویسندگان ایران، در هر دو رژیم گذشته و کنونی، هدف سرکوب و سانسور و تعقیب قضائی بوده”، روشنفکران، نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران ایران را هدف دائمی سرکوب حکومتی در چهل سال اخیر دانسته است.

• دهم مهر ماه گزارشگران بدون مرز (RSF) آزار‌های قضایی و بازداشت نویسندگان و روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد.
در متن منتشر شده توسط این سازمان به طور مشخص به پرونده‌ی رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن و اجرای حکم زندان این سه نویسنده و روزنامه‌نگار عضو کانون نویسندگان ایران پرداخته شده و به این نکته اشاره می‌شود که سه نویسنده معتقدند دلیل صدور و اجرای حکم زندان آنها مصادیق ذکر شده در پرونده نیست بلکه این سه نویسنده به دلیل مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی بیان زندانی شده‌اند.
در بخش انتهایی این متن آمده است: “کانون نویسندگان ایران یکی از قدیمی‌ترین نهادهای جامعه مدنی در ایران است. فعالیت‌های کانون در هر دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی ممنوع بوده است. دو تن از مسئولان کانون نویسندگان ایران محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در پائیز سال ١٣٧٧ در جریان قتل های سیاسی کشته شدند.”

• یازدهم مهر ماه، هشتاد سندیکا در سراسر جهان خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه کارگران، سندیکالیست‌ھا، نویسنده‌ھا و زندانیان عقیدتی شدند.
“شبکه‌ی سندیکایی جهانی همبستگی و مبارزه” در بیانیه‌ای تحت عنوان “آزادی فوری همه رفقای زن و مرد زندانی در ایران” خواستار آزادی بدون قید و شرط  نسرین ستوده، جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست‌ھا، نویسنده‌ھا و زندانیان عقیدتی شد.
این بیانیه که نام ۸۰ سندیکا از کشورهای مختلف را ذیل خود دارد در توصیف شرایط زندانیان در ایران به وضعیت وخیم جعفر عظیم‌زاده، محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و نسرین ستوده در زندان اشاره کرده است.
در بخشی از این بیانیه که به اجرای حکم زندان سه نویسنده‌ی عضو کانون نویسندگان ایران می‌پردازد؛ آمده است: “در ۲۵ سپتامبر سه عضو کانون نویسندگان ایران به نام‌ھای بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن (با محکومیت ھای ۳ تا ۵ سال) زندانی می‌شوند. علت محکومیت آنها فعالیت در چارچوب فعالیت‌ھای فرھنگی کانون نویسندگان و سازماندھی یک مراسم بزرگداشت برای احمد شاملو، شاعر ایرانی است که در سال ۲۰۰۰ فوت کرده است.”
این بیانیه همچنین با اشاره به گزارش عفو بین‌الملل از شرایط زندان‌ها در ایران و بی‌توجهی عامدانه‌ی حکومت به پیامدهای شیوع کرونا در زندان‌ها و عدم رسیدگی به زندانیان مبتلا به این ویروس، خواستار محافظت از زندانیان در برابر کرونا و ارائه‌ی خدمات درمانی در زندان‌ها شده است.
—————

منبع: صفحه “فیس بوک” کانون نویسندگان ایران

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.