خواست های فوری کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

اعلام این موارد  که تنها بخشی از خواست های کارگران هفت تپه هستند. پافشاری برای تحقق آنها محصول  مبارزات طولانی، تحمل سختی ها، اخراج ها و زندان و تجارب سال ها فعالیت حق طلبانه کارگران با سابقه و کارگران جوان بخش های مختلف شرکت هفت تپه است. ….

——————————————–

7tapeh-mosht

خواست های فوری کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه  برای خلع ید از کارفرما و خصوصی سازی، پرداخت دستمزد های عقب افتاده حق بیمه و سایر مزایای شغلی، بازگشت به کار کارگران اخراجی اسماعیل بخشی، ایمان اخضری،  محمد خنیفر، سالار بیژنی و پافشاری بر خواست هایشان، به رغم زندان و تهدیدهایی که از سوی کارفرما،  و نهادهای انتظامی و امنیتی علیه کارگران ، پیشروان کارگری و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه انجام گرفت،  مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولان  از موضع حمایت از اسد بیگی و رستمی که  به عنوان مالکان شرکت نیشکر هفت تپه، عقب نشینی کردند و سلب مالکیت آنها را در دستور کار قرار دادند. در همین رابطه نمایندگان مجلس زیر فشار اعتصاب و اعتراضات خیابانی کارگران،  نشست هایی برای بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت تپه و خواست های کارگران با حضور نمایندگان مستقل  کارگران گردیدند.

پس از یک روند طولانی بالاخره دولت و مجلس  از اسدی بیگی و رستمی اعلام خلع  نموده و  برخی از خواست های کارگران از جمله اخراج مدیران  بازنشسته که تحت حمایت کارفرما بودند،پذیرفتند.
بر همین اساس کارگران  و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حفظ اتحاد و همبستگی،  پیشبرد  اعتراضات کارگران را با انجام خواست های زیر و اجرای بی قید و شرط آن از سوی مجلس، دولت و قوه قضائیه ممکن می دانند.
خواست های فوری کارگران نیشکر هفت تپه در طول بیش از ۷۰ روز مبارزۀ دشوار و پیگیری برای تحقق  موارد زیر است:

۱- پرداخت فوری تمام حقوق ها و مزایای عقب افتاده
۲- بازگشت به کار  همه کارگران اخراجی ازجمله کارگران غیرنیشکری ) به کار و پرداخت حقوق و مزایای دوران بازداشت و یا اخراج آنها
۳-  به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری و به طور مشخص سندیکای کارگران هفت تپه از سوی دولت
۴- به رسمیت شناختن حق اعتراض، اعتصاب، تجمع و…
۵- به رسمیت شناختن نمایندگان مستقل منتخب کارگران در زمنیۀ نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از سوانح، رعایت ساعات کار و غیره
۶- خلع ید و سلب مسئولیت از تمام کارگزاران مدیریت سابق. مدیران شرکت باید مورد تأیید کارگران باشند.

برای جلوگیری از انواع اختلاس ها، دزدی ها و حیف و میل ها لازم است:
الف)  کارگران برای نظارت نمایندگان منتخب خود بر تولید، استخدام،  ماشین الات و مواد خام، انبار تولیدات، زمین های متعلق به شرکت برای جلوگیری از فروش زمین ها، منع اخراج تلاش کنند و بکوشند این موارد در شرکت هفت تپه تثبیت و نهادینه شود.
ب)  حساب های شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب جریان نقدینگی یا تغییرات خزانۀ شرکت علنی باشند و نمایندگان کارگران حق بررسی اسناد مربوط به این حساب ها را داشته باشند.

اعلام این موارد  که تنها بخشی از خواست های کارگران هفت تپه هستند. پافشاری برای تحقق آنها محصول  مبارزات طولانی، تحمل سختی ها، اخراج ها و زندان و تجارب سال ها فعالیت حق طلبانه کارگران با سابقه و کارگران جوان بخش های مختلف شرکت هفت تپه است.

تنها اراده جمعیِ کارگران نیشکر هفت تپه و حمایت کارگران و فعالان کارگری در سراسر کشور به اجرای واقعی خواست های بالا منجر می شوند.
اتحاد ضامن پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه است.

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.