گفتگو با بهرام رحمانی در باره شروع مجدد جنگ آذربایجان و ارمنستان

گفتگوی صدای نو در سیدنی با بهرام رحمانی که در ۷ مهر ۲۸ سپتامبر در باره شروع مجدد جنگ آذربایجان و ارمنستان، صف بندی‌ها و تاثیرات این جنگ در منطقه انجام شده است ….

——————————————–

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.