تجمع اعتراضی کارگران بخش خدمات شرکت پتروشیمی اروند برای انعقاد قرارداد جمعی

5307

تجمع اعتراضی کارگران بخش خدمات شرکت پتروشیمی اروند برای انعقاد قرارداد جمعی

در ادامه روند تجمعات اعتراضی کارگران، روز چهارشنبه ۹مهر، کارگران بخش خدمات شرکت پتروشیمی اروند در اعتراض به محرومیت از امنیت شغلی و  اقدام پیمانکار جدید برای انعقاد قرارداد‌ حجمی با این کارگران منظور از قرارداد جمعی بدون در نظر گرفتن تعداد کارگر است. مثلا جایی نیاز به ۴ کارگر دارد ولی پیمانکار با یک کارگر کار را پیش می‌برد.

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.