ناسیونالیسم جواب امروز مبارزه در ایران نیست! / برنامه ای از رادیو ره اورد

در بر نامه امروز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۹ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی به سوالهای شنوندگان در این رابطه ناسیونالیسم و مبارزه طبقاتی در ایران جواب میدهد ….

—————————————————

برنامه ای از رادیو ره اورد
ناسیونالیسم جواب امروز مبارزه در ایران نیست!

در بر نامه امروز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۹ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی به سوالهای شنوندگان در این رابطه ناسیونالیسم و مبارزه طبقاتی در ایران جواب میدهد. در ضمن اعلام میداریم که این آخرین برنامه آقای مولودی است زیرا بعلت مشکلات کاری نمیتواند در برنامه ها شرکت کند تا سال آینده.

اسماعیل مولودی تحلیلگرسیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد

—————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.