دستگیری ٨٢ نفر در عملیات مربوط به کوبانی در ترکیه

آیهان بیلگن از روسای مشترک شهرداری شهر قرس در شمال کوردستان، سری ثریا اوندر نمایندە پیشین حزب دمکراتیک خلقها و عضو هیئت امرالی و نظمی گور عضو کمیتە دیپلماسی این حزب نیز در میان دستگیر شدگان میباشند ….

—————————————————

دستگیری ٨٢ نفر در عملیات مربوط به کوبانی در ترکیه

روز گذشته در ٧ شهر ترکیە و شمال کوردستان حکم بازداشت برای ٨٢ عضو حزب دمکراتیک خلقها ( ه.د.پ) صادر شد

آیهان بیلگن از روسای مشترک شهرداری شهر قرس در شمال کوردستان، سری ثریا اوندر نمایندە پیشین حزب دمکراتیک خلقها و عضو هیئت امرالی و نظمی گور عضو کمیتە دیپلماسی این حزب نیز در میان دستگیر شدگان میباشند
اتهامی کە دادستان دولت اردوغان بە آن استناد میکند و حکم بازداشت این سیاستمداران را صادر کردە است، شرکت در تظاهرات سال ٢٠١۴ برای حمایت از کوبانی میباشد

گفتنی است در سال ۲۰۱۴ با محاصره شهر کوبانی توسط تروریست‌های داعشی و تلاش تروریست‌ها برای ورود به خاک ترکیه، حزب دموکراسی مردم ترکیه در روز ۶ اکتبر ۲۰۱۴ فراخوان تظاهرات مردمی را منتشر کرد.
تظاهرات شکل گرفته در پی این فراخوان، تبدیل به صحنه نزاع مسلحانه و تخریب اموال عمومی شده بود. همچنین ۳۷ نفر در این زمان جان خود را از دست دادند.

بیش از ١٠٠ هزار زندانی سیاسی کورد ( کە اغلب آنها عضو حزب دمکراتیک خلقها میباشند) طی چند سال اخیر از طرف دولت فاشیست ترکیە و اردوغان دستگیرشدەاند کە بە اپراسیون قتل و عام سیاسی در شمال کوردستان معروف شدە است.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.