افشای نقش “دویچه بانک” آلمان در دور زدن تحریم‌های ایران

این نخستین باری نیست که نام “دویچه بانک” در ارتباط با جنجال‌های مالی بر سر زبان‌ها می‌افتد. این بار اما، موضوع در قیاس با موارد قبلی، ابعاد بسیار پردامنه‌ای دارد. ….

———————————————————-

افشای نقش “دویچه بانک” آلمان در دور زدن تحریم‌های ایران

وزارت دارایی آمریکا اسنادی درباره تراکنش‌های مالی مشکوک منتشر کرده است. موضوع بر سر دورزدن تحریم‌های ایران است. در این بین “دویچه بانک” نقش مهمی ایفا کرده است. اطلاعاتی درباره چگونگی فعالیت رضا ضراب نیز منتشر شده است.
این نخستین باری نیست که نام “دویچه بانک” در ارتباط با جنجال‌های مالی بر سر زبان‌ها می‌افتد. این بار اما، موضوع در قیاس با موارد قبلی، ابعاد بسیار پردامنه‌ای دارد.

تحقیقات توسط شبکه مقابله با جرائم مالی صورت گرفته است. این شبکه که “فین‌سن” نام دارد، بخشی از وزارت دارایی آمریکا است که مسئولیت نظارت بر تراکنش‌های مالی در جهان را برعهده دارد. به سخن دیگر، وظیفه این نهاد مبارزه با پول‌شویی و همچنین دیگر بزهکاری‌های مالی و از جمله دور زدن تحریم‌های مالی است.

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.