همکاری قسمتی از قوه قضائیه با وزارت اطلاعات در حمایت از اسدبیگی!

متاسفانه ردپای وزارت اطلاعات و دولتی ها و بخشی از قوه قضاییه در بسیاری از پرونده های فساد بزرگ اقتصادی در این سال ها به خوبی دیده می شود و همچنین در این پرونده زمانیکه نوبت رسیدگی به اتهامات شهید زاده رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی رسید ،از بیم رسیدن به دانه درشت ها با فشار حلقه فشار پرونده معلق شد. ….

————————————————–

7tapeh-mosht

همکاری قسمتی از قوه قضائیه با وزارت اطلاعات در حمایت از اسدبیگی!

روزهای گذشته از زبان یکی از مسئولین قوه قضائیه عنوان شد که عده ای در درون قوه قضائیه که رد پای فساد و رشوه هم دارند به حمایت از اسدبیگی ادامه میدهند در حالی که رئیس قوه قضائیه از قطع کردن دست فاسدان میگوید! کافی است پست اینستاگرامی علی نادری مدیر روابط عمومی قوه قضاییه و از حلقه نزدیکان به آقای رییسی را تماشا کنید!

از نقش وزارت اطلاعات و امنیتی ها در بر چسب زدن به افراد و پرونده سازی ها برای شخصیت ها برای تحت فشار قراردادن آنها و در اختیار داشتن آنها می گوید و همچنین از کمپین فاسدی به نام کمپین هفت تپه نام می برد که پول های بلوکه شده حاصل از فساد اسدبیگی ها را بر خلاف نظر قاضی و دادستان پرونده ارزی هفت تپه را آزاد می کند!دقیقا منظورش این است که قوه قضاییه به دو شقه تقسیم شده است:یک قسمت رییسی و حلقه افراد نزدیک به وی و حلقه دوم منتظری دادستان کل کشور و الفت معاون قوه قضاییه و نزدیکان فاسد به آنها که پای آنها و فرزندانشان در پرونده فساد اسدبیگی ها کاملا مشهود است و در پرونده اسدبیگیا چندین بار با اعمال نفوذ دست اندازی کرده اند و پرونده را معلق کرده اند!

این افراد شامل افراد با نفوذ دیگری نیز در قوه قضاییه هستند که از معاونان لاریجانی و افراد نزدیک به وی هستند که رابطه بسیار نزدیکی با دولتی ها،روحانی و جهانگیری و نوبخت و واعظی دارند و تاکنون بدلیل قدرت و نفوذ بسیار ،رییسی جرات برخورد و یا عزل آنها را علی رغم مطلع بودن از فساد آنها را نداشته است!
حلقه دیگر این زنجیره فساد ،وزارت اطلاعات می باشد که با پرونده سازی و تهدید قاضی و دادستان این پرونده و سایر عوامل دخیل در این پرونده تا کنون سعی در نجات اسدبیگی برای سرپوش گذاشتن بر نقش گسترده خود در این فساد ارزی دارند.

متاسفانه ردپای وزارت اطلاعات و دولتی ها و بخشی از قوه قضاییه در بسیاری از پرونده های فساد بزرگ اقتصادی در این سال ها به خوبی دیده می شود و همچنین در این پرونده زمانیکه نوبت رسیدگی به اتهامات شهید زاده رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی رسید ،از بیم رسیدن به دانه درشت ها با فشار حلقه فشار پرونده معلق شد.

البته در این پرونده نام استاندار دائم الذکر خوزستان و همسرش و دلارهایی که از اسدبیگی رشوه گرفته اند چندین بار به صراحت آورده شده است و همچنین از سفر تفریحی زن استاندار با هزینه اسدبیگی ها در اروپا گفته شده است. و همچنین هیچ کس بر نقش امنیتی ها و دادستان کل کشور و خیلی دیگر از مقامات در این فساد شکی ندارد اما باید دید آیا رییسی قدرت بر خورد با این حلقه فساد و مافیای اقتصادی را دارد؟! رئیسی زورش به منتظری دادستان کل و نیز معاون خود یعنی الفت نمیرسد چطور میخواد فساد در قضیه هفت تپه را برچیند؟

هفت تپه-کانال مستقل کارگران
https://t.me/kargarane7tape

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.