۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند

برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر، قرارداد سفید امضا می گیرند. ….

————————————————-

۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند

اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند، برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر، قرارداد سفید امضا می گیرند.

متأسفانه در دوران کرونا کارگران کشورمان آسیب‌های زیادی دیده‌اند، ضمن اینکه بیمه بیکاری هم به برخی از کارگران تعلق نگرفت.
برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر قرارداد سفیدامضا از او می‌گیرند این در حالی است که کارفرما هیچ تعهدی هم در قبال او امضا نمی‌کند که دلیل این کار شانه خالی کردن کارفرما از زیربار مسئولیت‌هایش است.

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.