نکاتی درباره بیانیه اخیر باب آواکیان پیرامون شرایط و بحران فوری، انتخابات آمریکا، طرد رژیم فاشیست ترامپ-پنس و نیاز اساسی برای انقلاب

در این نوشته “گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین در ایران” تلاش می کنند که با رجوع مکرر و برخی مواقع کمی طولانی به نوشته‌های رفیق باب آواکیان با آوردن نقل‌قول‌های مهم نشان دهند که چگونه و چرا آواکیان بر مبنای اصول ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی از سال ۲۰۰۵ در تحلیل از شرایط حاکم بر آمریکا و تبیین یک استراتژی برای انقلاب کمونیستی در کشور امپریالیسمِ-سرمایه‌داری همچون آمریکا و با در دست داشتن همه‌جانبه نبض مبارزه طبقاتی در عرصه‌های مختلف آن جامعه در شرایط کنونی یک تاکتیک صحیح “رأی دادن به جو بایدن” را در ۱ اوت ۲۰۲۰  اتخاذ نمود. و چرا این تاکتیک در خدمت و نه در تضاد با استراتژی انقلاب واقعی در آمریکاست.  ….

—————————————————–

5161

نکاتی درباره بیانیه اخیر باب آواکیان پیرامون شرایط و بحران فوری، انتخابات آمریکا، طرد رژیم فاشیست ترامپ-پنس و نیاز اساسی برای انقلاب

گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین در ایران

بیرون آمدن بیانیه ۱ اوت ۲۰۲۰  باب آواکیان باعث واکنش‌های مختلف و متضادی گشته است. گروهی با تکیه‌بر دگماتیسم غالب بر دیدگاهشان فرصت را غنیمت شمرده و کینه‌توزی و انتقام‌جویی دیرینه‌شان را با سنتز نوین کمونیسمی که توسط باب آواکیان تبیین گشته است بدون اینکه خواسته باشند- یا در واقع در توانایی‌شان باشد که نیست- بحثی جدی در اطراف بیانیه او راه بیندازند، با برچسب زدن و هتک حرمت رایج اعلام موضع نمودند؛ این گروه استدلالشان را در یک جمله این‌گونه بیان نمودند که “واقعاً باب آواکیان با تائید جو بایدن و رأی دادن به او ثابت کرد یک رویزیونیست است”. چون از دید این گروه “نباید وارد خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی بین جناح‌های مختلف هیئت حاکمِ آمریکا و جنگ زرگری آن‌ها برای فریب طبقه کارگر آمریکا بر سر انتخابات ریاست جمهوری شد”. بخشی دیگر “شرکت در انتخابات آمریکا و موضع باب آواکیان در رأی دادن به جو بایدن را “خط قرمز کمونیست”ها اعلام کردند، آن را هم‌وزن و مساوی پارلمانتاریسم و رفرمیسم اعلام نمودند و با این فرضیه خیال خودشان را برای درگیر نشدن عمیق با واقعیت عینی و وضعیت فوری حاکم بر جامعه آمریکا، راحت کرده‌اند. دسته‌ای دیگر اما موضع سنتریستی و بینابینی گرفته‌اند، این‌ها که مدت‌هاست خود را “حزب” پیش‌قراول م-ل-م ایران اعلام کرده‌اند در حرف موافق سنتز نوین هستند و بدون اینکه واقعاً درک عمیقی از آن داشته باشند کمونیسم نوین را “قبول” کرده و پذیرفتند …..

ادامه مطلب با فرمت پی دی اف:

http://lajvar.se/pdf/tahlil-new_communism.pdf

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.