حمله عواخل کارفرما با سلاح سرد به کارگران اعتصابی هفت تپه

کانال های تلگرامی کارگران خبر داده اند روز چهارشنبه، نود و چهارمین روز اعتصاب جمعی از کارگران هفت برگزار شد. ….

————————————————-

7tapeh-mosht

حمله عواخل کارفرما با سلاح سرد به کارگران اعتصابی هفت تپه

بنابر این گزارش عوامل کارفرما با شمشیر به اعتصابیون حمله کرده و علیه کارگران عرب فحاشی کردند.

امروز در ادامه اعتصاب تعدادی از کارگران غیرنیشکری در مقابل دفتر مدیریت آمیلی و مدیریت کشاورزی تجمع کرده بودند که با فحاشی و قمه و شمشیر کشی عوامل کارفرما روبرو شدند.

به گزارش کارگران جافرپور مسئول بازرسی و خواهر زاده جعفری چگنی رئیس دادگستری شوش از جمله عوامل حمله به کارگران بود. برپایه ی این گزارش کارگران در برابر حمله ی عوامل کارفرما مقاومت کرده و آن ها را از کارخانه بیرون کردند.
کارگران می گویند: پلیس امنیت و دادگستری و قوه قضائیه که دست درازی در پرونده سازی و “شناسایی و کشف توطئه” دارند، اعلام کنند که امروز چه کسی یا کسانی در شرکت علیه همکاران اعتصابی دسته اوباش شمشیر بدست راه انداختند؟ روشن کنند که هدف از توهین با الفاظ رکیک به بخشی از کارگران اعتصابی عرب چه بوده است؟

چگنی (رئیس دادگستری شوش) بدون حاشیه روی توضیح دهد براساس کدام سیاست در هفت تپه و خوزستان دست به تحریک قومی می‌زند و تلاش دارد بین عرب و لر و دزفولی تفرقه و دعوا ایجاد کند؟ سر این باند به کجا وصل است، چه منافعی دارند.

هفت تپه جای ارازل و اوباش نیست. ما کارگران هفت تپه به هیچ احدی اجازه نمی‌دهیم که بین صفوف ما تفرقه بیاندازد. خوب میدانیم که آنچه موجب خشم و نگرانی شماست، یکدلی و اتحاد ما است. وحدتی که اسدبیگی را بیرون کرد و حالا همراه با چگنی ها و کسانی که رشوه گیر و نانخورش در دستگاه بودند، دست و پا می‌زنند. ارباب همه شما یعنی بخش خصوصی دارد می رود و برای همین عصبی هستید.

گفتنی است جمعی از کارگران هفت تپه علیرغم فراخوان سندیکای این شرکت به تعلیق اعتصاب همچنان به اعتصاب ادامه می دهند و روز چهارشنبه برای نود و چهارمین روز متوالی اعتصاب خود را پی گرفتند.

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.