فراخوان سایت گزارشگران: اعدام جنایتکارانه نوید افکاری را محکوم میکنیم – همراه با اسامی افراد, نهادها و رسانه ها + ترجمه برای ارسال به نهادهای بین المللی و بویژه فدراسیون های ورزشی

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ضمن محکوم نمودن این اقدام وحشیانه و ضد بشری جمهوری اسلامی و ضمن همدردی با بازماندگان این ورزشکار و کارگر که بجرم اعتراض به اوضاع فاجعه بار زندگی خود و زحمتکشان و کارگران وحشیانه اعدام شد, نظر تمامی بیداران و افکار عمومی جهانیان را به این قتل عمد حاکمان مذهبی در ایران جلب نموده و میخواهیم که مراتب اعتراض خود را به جمهوری اسلامی اعلام نمایند. ….

—————————————————————-

navis-afkari-5

فراخوان سایت گزارشگران: اعدام جنایتکارانه نوید افکاری را محکوم میکنیم – همراه با اسامی افراد, نهادها و رسانه ها + ترجمه برای ارسال به نهادهای بین المللی و بویژه فدراسیون های ورزشی

سناریو اعتراف گیری تحت شکنجه های وحشیانه و سپس اعدام نوید افکاری بجرم اعتراض علیه فشارهای اقتصادی و اجتماعی از سوی حاکمان جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد.

آزادگان!
سناریو اعتراف گیری تحت شکنجه های وحشیانه و سپس اعدام نوید افکاری بجرم اعتراض علیه فشارهای اقتصادی و اجتماعی از سوی حاکمان جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد. ارابه آدمکشی و کشتار مخالفان سیاسی و اجتماعی از سوی استبداد حاکم همچنان میتازد و کماکان از میان بهترین فرزندان این سرزمین قربانی میگیرد.  دیروزعلیرغم اعتراضات سراسری و بین المللی به صدور حکم اعدام, اما نوید را به قتل رساندند. اعدام نوید و نویدهای دیگر ولی پایان ماجرا نیست بلکه میتواند آغازی طوفانی برای محکومیت و ابراز انزجار از حاکمیت جمهوری اسلامی و کینه بی پایان مسئولین آن از مخالفان سیاسی و معترضان به اوضاع فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی در ایران باشد.

جمهوری اسلامی در برابر مردم معترض به فقر٬ بیکاری و سایر معضلات اجتماعی پاسخی جز قتل و سرکوب وحشیانه آنها ندارد و پی در پی با اعتراف گیری های اجباری و اعدام معترضان برگی جدید به پرونده سیاه حکومت چهل و یکساله خود میافزاید.

امروزه اعتراضات سراسری به سرکوب, کشتار, فساد, فقر, بیکاری, بی آیندگی نسل جوان و دهها بحران سیاسی, اجتماعی و اقتصادی دیگر, ابعادی میلیونی و گسترده دارد. بسیاری دیگر از معترضان بازداشتی دیماه سال ۱۳۹۶ و ابانماه ۱۳۹۸ همانند حیدر قربانی، هوشمند علیپور، سامان کریمی، عباس محمدی، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و دیگران همچنان تحت شکنجه و زندان و خطر اعدام قرار دارند. حاکمان با شکنجه, اعتراف گیری اجباری و اعدام جوانان بیدار کشورمان مقصودی جز ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه ندارند. اعدام نوید افکاری هم اکنون نوید گسترش و بسط مبارزه علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی را میدهد.

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ضمن محکوم نمودن این اقدام وحشیانه و ضد بشری جمهوری اسلامی و ضمن همدردی با بازماندگان این ورزشکار و کارگر که بجرم اعتراض به اوضاع فاجعه بار زندگی خود و زحمتکشان و کارگران وحشیانه اعدام شد, نظر تمامی بیداران و افکار عمومی جهانیان را به این قتل عمد حاکمان مذهبی در ایران جلب نموده و میخواهیم که مراتب اعتراض خود را به جمهوری اسلامی اعلام نمایند.

صدای همه زندانیان سیاسی باشیم و با ادامه مبارزه و اعتراض و محکومیت اعدام نوید افکاری، نگذاریم رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی  به تکرار این جنایات ادامه دهد.

گزارشگران
۱۴٫۹٫۲۰۲۰

آدرس برای اعلام پشتیبانی ها
gozareshgar1001@yahoo.de
www.gozareshgar.com

—————

ترجمه بزبان انگلیسی را از اینجا بردارید

—————

اسامی

آینده آزاد – فعال حقوق بشر

الهام اشرف خراسانی ـ مدافع خقوق بشر و حقوق زنان

احمد بناساز نوری

ابراهیم پویان – فعا ل سیاسی

اردشیر مهرداد -  تحلیل گر سیاسی

امین بیات – تحلیل گر سیاسی

امید محمدیه – مدافع حقوق بشر و حقوق بناهندگی

آمادور نویدی – مترجم و وبلاگ نویس

ابراهیم آوخ – فعال سیاسی و رسانه ای و زندانی سیاسی سابق

احمد عزیزپور – فعال سیاسی

ایمان حیدری ـ مدافع حقوق پناهندگی و حقوق بشر

انور میرستاری – فعال حقوق بشر

اصغر زین الدین – فعال سیاسی

آرش کمانگر – فعال سیاسی و رسانه ای

امید پیوندی

اکبر دیلمی – کارگر کارخانه

الیاس دامنی . فعال سیاسی و حقوق بشر

احسان ثابت – فعال سیاسی

بهاره سلکی ـ فعال جنبش زنان و مدافع حقوق پناهندگی

بهمن توتونچی – روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه توقیف شده کرفتو

باقر ابراهیم زاده – زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی

بنفشه کریم زاده – وبلاگ نویس و فعال حقوق زنان پناهجو در ترکیه

بهرام رحمانی – نویسنده و تحلیل گر سیاسی

بیژن سعیدپور – فعال سیاسی و رسانه ای

بهنام چنگائی – فعال سیاسی

بهرام سلطانی – فعال حقوق بشر

بیژن نیابتی – تحلیل گر سیاسی

بهروز سورن – فعال رسانه ای و زندانی سیاسی سابق

پروین ریاحی – فعال جنبش زنان

پیروز زورچنگ – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

توفیق محمدی . فعال سیاسی و مدافع حقوق پناهندگی و علیه نژاد پرستی

تقی روزبه – تحلیل گر سیاسی

ثریا فتاحی – فعال سیاسی

ثریا ورداسبی – زندانی سیاسی دو نظام

جوانشیر بذله گو – فعال سیاسی

جعفر امیری – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

جمشید صفاپور – فعال کارگری

حسن حسام – شاعر و تحلیلگر سیاسی

حمید رضا رحیمی – شاعر و طنزپرداز

حسن عزیزی – مترجم

حسین نقی پور -  فعال سیاسی و رسانه ای

حسن نایب هاشم – فعال حقوق بشر

ح ریاحی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

حشمت ورداسبی – زندانی سیاسی دو نظام

حسن( ذانیچ) ماسالی – از بنیانگذاران کنفدراسیون و عضو جبهه ملی اول و مبارز سیاسی

دکتر زری شمس

داود احمدلو-  فعال سیاسی

روژا روشن – فعال جنبش زنان

رشید محمدی – هنرمند و بازیگر تئاتر پناهجو در آلمان

رسول شوکتی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق دو نظام

رنجبر فکری، مدافع حقوق بشر و پناهندگی

رضا بی شتاب – شاعر

زهرا  شیرویه ،  مدافع حقوق بشر و حق پناهندگی

ژاله سهند – فعال سیاسی  و زندانی سیاسی سابق

سارا فرزاد – خبرنگار آزاد و فعال سیاسی

سیاوش عبقری – استاد دانشگاه و کنشگر سیاسی

سیروان عنایتی -  روزنامه نگار مقیم آریزونا – آمریکا

سینا مهدویان؛ وکیل و فعال حقوق بشر و مدافع حقوق بشر

سیامک جهانبخش – فعال سیاسی

سیروان منصوری – روزنامه نگار و مدیر سایت پناهندگی هانا – پناهنده در ترکیه

سیامک مهر (پورشجری) – وبلاگنویس و زندانی سیاسی سابق

سیاوش کارساز – فعال حقوق بشر

شیرین احمدی سروستانی – شاعر پناهجو در ترکیه

شهلا عبقری – استاد دانشگاه و کنشگر سیاسی و حقوق زنان

صدیق جهانی – فعال کارگری

علی پیچگاه – فعال کارگری

علی اعتدالی – فعال سیاسی

عباس تکلو بیغش ، فعال سیاسی و حقوق بشر

علی دماوندی – فعال سیاسی و رسانه ای

عباس رحمتی ( بابک ) – مبارز سیاسی

علی برومند – فعال کارگری

غلام عسگری – فعال کارگری در تبعید

غلامرضا مرشدیان – موزیسین

فریبا ثابت – فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق

فاطمه سبحانی – فعال حقوق زنان

فاطمه رضائی – فعال حقوق بشر

فرخ حیدری – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

فرید محمدی – فعال سیاسی

فتح الله خلیلی. فعال سیاسی و عضو انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ

فریدون شهنی منصور – فعال سیاسی

فرید فاضل

کامران الوند – تحلیل گر سیاسی

کامبیز گیلانی – شاعر

کیتاش شمس – فعال سیاسی

کاوه پرستو – فعال سیاسی و رسانه ای

کامبیز فاتحی – مخترع و محقق محیط زیست – پناهجو در آلمان

لیلا پرنیان – فعال جنبش زنان – هشت مارس

مهستی شاهرخی – نویسنده وشاعر

محبوبه جاهدی فر ـ فعال سیاسی

مریم عظیمی – فعال جنبش زنان

مهوش رشیدی ؛ مدافع حقوق پناهندگان و مدافع حقوق بشر

مجید فلاح، قهرمان جهان و کاپیتان سابق تیم ملی مویتای و کیک بوکسینگ و عضو انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ

مهدی صفری – فعال سیاسی و کارگری

مصدق علی نژاد حامی حقوق بشرعباس

مجید دارابیگی فعال سیاسی و زندانی سیاسی دو رژیم

مهر آفاق مقیمی نیاکی -  فعال سیاسی و زندانی سیاسی

مجید مشیدی

محمود عسکری

مینو همیلی – زندانی سیاسی سابق‌ – فعال سیاسی پناهندگی

مهرداد آهنگر – فعال سیاسی

منوچهر تقوی بیات – تحلیلگر سیاسی و استاد سابق دانشگاه

ماریا نظری – فعال سیاسی

محمد رضا هادی پور- فعال سیاسی و عضو انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ

محمد علی نژاد – وکیل و مبارز سیاسی

محسن ایزدی آملی، فعال حقوق بشر و مدافع حق پناهندگی

نسترن فراهانی ـ  مدافع حقوق زنان

نسرین احمدی – فعال جنبش زنان

ندا فرخ – فعال حقوق بشر

نادر ثانی – آموزگار و فعال سیاسی و اجتماعی

نوش آفرین جعفری . فعال سیاسی و مدافع حقوق پناهندگی

نظام جلالی – آنارشیست

نامی کارخانه، فعال محیط زیست و فعال سیاسی

ندا نوآور –  فعال حقوق بشر

هوزان خالدیان – کاریکاتوریست پناهجو در آلمان

نهادها:
اتحاد بین المللی در حمایت ار کارگران در ایران

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

انجمن کردهای مقیم فرانسه

عصر آنارشیسم

بنیاد اسماعیل خویی

حزب آزادی و رفاه ایرانیان

ایران آزاد – کانون حمایت از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی – آلمان

فدراسیون اروپرس

اینفو ایران – وین

رسانه ها:
سایت لجور
http://www.lajvar.se

سایت اتحاد کارگری
https://etehad-k.com

سایت اتحاد بین المللی در حمایت ار کارگران در ایران
https://etehadbinalmelali.com

هزل دات کام
http://www.hazl.com

سایت راه کارگر
https://www.rahkargar.com

سایت صدای مردم
https://www.sedayemardom.net

سایت بیژن نیابتی
http://niabati.blogspot.com
گزارش به خاک ایران
http://gozareshbekhakeiran.blogspot.com
وبلاگ خبری سازمان راه کارگر

سایت تقی روزبه
http://taghi-roozbeh.blogspot.com

آگاهی نیوز
https://agahi.newshttps://agahi.news

اشتراک وورد پرس
https://eshtrak.wordpress.com

سایت کانون دمکراتیک پناهندگان
http://farsi.kanoun.ch

سایت رضا بی شتاب
http://rezabishetab.blogfa.com

سایت ابراهیم آوخ
https://ebrahimavokh.wordpress.com

سایت البرز ما
https://aleborzma.wordpress.com

شقایق های دشت سوخت
http://farrokh-heidari.blogspot.com

وبلاگ اخگر
https://amadornavidi.wordpress.com

صفحه فیس بوکی: برای اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم

سایت مجید مشیدی
http://m-moshayedi.com

گزارشگران
http://gozareshgar.com

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.