اطلاعیه جمعی از وکلای دادگستری ایران: رسیدگی به پرونده نوید افکاری خلاف موازین حقوقی، شرعی و عدالت قضایی بوده است

اینجانبان به عنوان جمعی از وکلای دادگستری ضمن محکومیت این شیوه دادرسی  ناعادلانه و غیرمنصفانه خواستار توقف فوری اعدام‌های شهروندان دیگر که در صف اعدام قرار دارند هستیم. ….

———————————————————–

etelaiye

جمعی از وکلای دادگستری ایران:
رسیدگی به پرونده نوید افکاری خلاف موازین حقوقی، شرعی و عدالت قضایی بوده است

مردم شریف ایران!
نوید افکاری یکی از شهروندان ایرانی معترض آبان ٩٨ بود که به علت شرکت در اعتراضات  بازداشت و بر اساس پرونده سازی نهادهای امنیتی حسب ادعای نوید افکاری و وکلای محترم ایشان و مطابق شواهد و قراین موجود بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، موازین قانونی و سلب حق دفاع محاکمه و با توجه به سوابق موارد مشابه  این احتمال تقویت می‌شود که تحت شکنجه های روحی و جسمی مجبور  به اقاریری شد که هرگز مرتکب آن نشده بود. حسب روال و عرف قضایی او محاکمه نشد، زیرا  دلایل اثبات اتهام غیرواقعی و منطبق با قانون دادرسی کیفری نبوده و به درخواست‌های مکرر وی، خانواده  و وکلای ایشان برای ارجاع اثبات شکنجه و آثار ناشی از آن به پزشکی قانونی توجهی نشد و این درخواست هرگز مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفت.

از دیگر سو فرایند دادرسی در تضاد با خود قوانین جاری ایران صورت گرفت و  برخی قراین از جمله فایل صوتی آخرین تماس وی از زندان شائبه شکنجه، ضرب و جرح او پیش از  اعدام را تقویت می‌کند.
قوه قضاییه ایران برخلاف وظایف قانونی خود از جمله استقلال قضایی و برقراری عدالت و احقاق حقوق عامه به دستگاه سرکوب حکومت تبدیل شده به صدور احکام سنگین و غیرانسانی مبادرت می‌کند و در بسیار از موارد از جمله پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از شکنجه برای اخذ اعتراف  اجباری استفاده کرده است. این امر نشان از نبود  اصل استقلال قضایی و خروج آن از مسیر ذاتی خود دارد که برخلاف قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران است.  شایسته است دولت‌ها، مجامع  و سازمانهای بین‌المللی نسبت به این اعدامها، احکام سنگین و غیرانسانی واکنش مناسب نشان دهند، در غیر این صورت همچنان شاهد این موارد در آینده خواهیم بود.

اینجانبان به عنوان جمعی از وکلای دادگستری ضمن محکومیت این شیوه دادرسی  ناعادلانه و غیرمنصفانه خواستار توقف فوری اعدام‌های شهروندان دیگر که در صف اعدام قرار دارند هستیم.

١- مهرانگیز کار
٢- محمد مصطفایی
٣- حسین احمدی نیاز
۴- محمد مقیمی
۵- حسین رئیسی
۶- مهناز پراکند
٧- موسی برزین
٨- نقی محمودی
٩- شیلان بیگ زاد
١٠- احسن حسن پور
١١- نگار مصری
١٢- مهدی هوشمند رحیمی
١٣- مسعود اخترانی تهرانی
١۴- مزدک اعتمادزاده
١۵- حسین مهراندیس

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.