انجمن زبان و ادبیات فارسی، استخدام دارندگان مدارک حوزوی به عنوان “دبیر ادبیات فارسی” را محکوم کرد

انجمن زبان و ادبیات فارسی روز دوشنبه ۲۴ شهریور با صدور بیانیه ای اقدام وزارت آموزش و پرورش در استخدام دارندگان مدارک حوزوی برای شغل دبیری زبان و ادبیات فارسی را محکوم کرد و خواستار لغو این تصمیم شد. ….

————————————————–

انجمن زبان و ادبیات فارسی، استخدام دارندگان مدارک حوزوی به عنوان “دبیر ادبیات فارسی” را محکوم کرد

انجمن زبان و ادبیات فارسی روز دوشنبه ۲۴ شهریور با صدور بیانیه ای اقدام وزارت آموزش و پرورش در استخدام دارندگان مدارک حوزوی برای شغل دبیری زبان و ادبیات فارسی را محکوم کرد و خواستار لغو این تصمیم شد. بر اساس این بیانیه که در پایگاه رسمی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی منتشر شد، آموزش و پرورش در دفترچه آزمون استخدامی کشوری، دارندگان مدارک سطح ۲ و ۳ حوزه علمیه را برای احراز شغل دبیری ادبیات فارسی، برابر با دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی اعلام کرده است. در بیانیه این انجمن همچنین آمده است که متولیان این اقدام “به قلع و قمع آموزش روشمند و تخصصی زبان فارسی در مدارس کمر بسته اند” و از سوی دیگر ” کورسوی امید هم از دانش آموختگان پرشمار و مظلوم رشته زبان و ادبیات فارسی” دریغ کرده اند.

برای احراز سمت دبیری ادبیات فارسی، دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی باید نزدیک به ۲۰۰ واحد درسی مرتبط را گذرانده و پایان نامه نوشته باشد، در حالی که دارندگان مدارک حوزوی، مدارک معادل خود را صرفا بر پایه تحصیلات دینی دریافت می کنند.
این نخستین بار نیست که روحانیون نیز می توانند در آزمون استخدامی کشوری برای احراز شغل معلمی اقدام کنند و دست کم سال گذشته نیز این کار به طور رسمی انجام شده است.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.