“وطن آزاد نخواهد شد مگر به آزادی زنان” / گفتگو با ملاک فعال زنان از فلسطین

خشونت خانگی و پیامدهای آن میتواند تا سالها باقی بماند و آسیب ناشی از آن حتی به نسل بعدی نیز منتقل شود. از همین رو توجه به این موضوع همیشه مد نظر فعالان زن بوده است. در خاورمیانه به گواهی آمار و البته مشاهدات عینی، خشونت خانگی از رقم قابل توجهی برخوردار است. برای درک بهتری از وسعت خشونت علیه زنان در کشورهای عربی پای صحبت ملاک فعال فلسطینی جنبش طالعات نشستیم ….

——————————————————-

5140

“وطن آزاد نخواهد شد مگر به آزادی زنان”

گفتگو با ملاک فعال زنان از فلسطین

مرضیه شکیبا

دیگری:
مطالعات علوم اجتماعی نشان می‌دهد در کشورهایی که شکاف جنسیتی میان زنان و مردان بیشتر است خطر اعمال خشونت علیه زنان بالاتر است. میتوان گفت در جوامعی که در آنها «مردانگی» ارزش است، و بین توسعه انسانی و توسعه جنسیتی هنوز تعادلی برقرار نیست، خشونت علیه زنان و بروز انواع آن از جمله خشونت خانگی، رفتاری غیرمعمول و غیرمعقول تلقی نمی‌شود. خشونت خانگی و پیامدهای آن میتواند تا سالها باقی بماند و آسیب ناشی از آن حتی به نسل بعدی نیز منتقل شود. از همین رو توجه به این موضوع همیشه مد نظر فعالان زن بوده است. در خاورمیانه به گواهی آمار و البته مشاهدات عینی، خشونت خانگی از رقم قابل توجهی برخوردار است. برای درک بهتری از وسعت خشونت علیه زنان در کشورهای عربی پای صحبت «ملاک» فعال فلطسینی جنبش طالعات نشستیم . طالعات در زبان عربی به معنی بیرون آمدن است و جمع مونث است. بر خلاف حالتهای عمومی در زبان عربی که برای مردان لحاظ شده این لغت انحصارا در مورد زنان و زنان برخاسته است زنانی که ضرورت حضور خود را در عرصه های بیرونی جامعه درک کرده اند و به پا خاسته اند. زنان فلسطینی که از پیشروان مبارزه علیه استثمار و اشغال و مردسالاری بوده اند، با ظهور طالعات به حرکت های جنبشی خود نظمی بیشتر بخشیدن. شعاراین گروه نیز در پی آزادی زنان است: «وطن آزاد نخواهد بود مگر به آزادی زنان» با این رویکرد در واقع طالعات تلاش کرد تعریف دیگری از آزادسازی وطن ارائه دهد که در آن مبارزه زنان هم‌عرض با مبارزه ضد استعمار و اشغال معنا پیدا می‌کند. بر خلاف آنچه سالها در جامعه عربی همچون الگویی همیشگی مردان را در الویت جامعه قرار میداد و زنان یا به رسمیت شناخته نمیشدند و یا در نهان و خفا دیده میشدند.

برای ما از انواع خشونت خانگی که در فلسطین مشاهده میکنید بگویید؟
انواع متنوعی از خشونت خانگی در فلسطین برقرار است از خشونت شوهر نسبت به زن که به شکل سرزنش و سرکوفت ظاهر می‌شود گرفته تا خشونتی که پدر نسبت به فرزندان روا می‌دارد. در همه این موارد، مردمی که شاهد خشونت هستند هیچ تلاشی برای مداخله و پایان دادن به خشونت از خود بروز نمی‌دهند چرا که بر این باورند اینها همه مسائل داخلی یک خانواده است. دلیل دیگری که در ریشه شناسی اینگونه رفتارها می‌شود دید سلطه و قدرت بیشتر مرد بر زن است. همین قدرت مداری در روابط است که میبینم در عید فطر گذشته پدری به نام احمد مدهت، دخترش (آمِل) را تنها به این دلیل که با مادر خود (همسر سابق مرد) تماس تلفنی داشته به قتل می‌رساند. آمِل زمانیکه به قتل رسید تنها ۱۰ سال داشت. و در همان مدت ۶ شکوائیه ثبت شده در اداره پلیس داشت و در تمام این ۶ شکوائیه، پلیس او را نزد پدرش پس فرستاد. چرا که قدرت مداری مرد در خانواه به موازات مردسالاری مانع از حق خواهی بقیه افراد جامعه می‌شود. به همین ترتیب نمی‌توان هیچ قانون حمایتگرانه ای در مقابل خشونت خانگی در قوانین رسمی کشور جست که قدرت مقابله و تنبیه مرد را در این موارد داشته باشد. در واقع پلیس و باقی نهادهای اجرایی قانون خود بازوی اجرایی خشونت خانگی در جامعه هستند.

چقدر خشونت خانگی در فلسطین رایج است؟
خشونت خانگی در غزه، فلسطین، و تمام مناطق تحت اشغال بسیار رایج و متداول است. شنیدن اخباری از این قبیل که حاکی از خشونت شوهر به زن و یا پدر نسبت به فرزندان است تقریبا به امری معمولی و همیشگی تبدیل شده است.

آیا گزارشات رسمی در مورد تعداد زنان خشونت دیده وجود دارد؟
گزارشات زیادی در این مورد به ثبت نرسیده اما غزه بیشترین درصد خشونت خانگی را داراست

کمی در مورد جنبش طالعات برای ما بگویید و اینکه چگونه این ایده در فلطسین شکل گرفت؟
“طالعات ” یک جنبش فمنیستی است به دنبال حقوق از بین رفته زنان است. همان طور که در لوگوی آنها می‌خوانیم “هیچ سرزمینی آزاد نخواهد بود تا وقتی زنانش آزاد نباشند” چرا که ما پیش از آنکه بخواهیم سرزمینمان را آزاد کنیم باید بتوانیم ذهن هایمان را آزاد کنیم. و انقیادی که دچار آن شدیم در سلطه و سرکوب تفکر خودمان را رهایی ببخشیم.

اشغال فلسطین آیا تاثیر ویژه ای روی زنان داشته است؟
تلاشی که برای در بند کشیدن شهروندان بیت المقدسی وجود دارد در مورد زنان نیز صادق است. با این تفاوت که در جامعه عربی، پلیس نسبت به امر خشونت در برخورد شهروندان با یکدیگر کاملا بی واکنش خود را نشان میدهد. و در این میان زنانی که بند کشیده میشوند آسیب بیشتری میبینند.

فعالیتهای زنان فلسطینی را در راه رسیدن به صلح چگونه ارزیابی میکنید؟
من در این مورد نگاه مثبتی دارم. زنان آگاهی بیشتری در جامعه ایجاد میکنند. به بلند تر شدن صدای آنها که شنیده نمیشود، کمک میکنند. در مورادی که تجاوزات و تعرض های جنسی گزارش شده، به احقاق حق آسیب دبدگان کمک میکنند و با اشراف بر بُعد قانونی و جامعه شناختی، در موارد تضعیف حق، وارد عمل میشوند. همه این ها مرا نسبت به فعالین زن و نوع فعالیت انها امیدوار و خوش بین میکند.

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.