یاد عزیز نوید افکاری و تمامی مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم گرامیست!

در بر نامه امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی (تحلیلگرسیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد) به مسله اعدام در جامعه فاسد سرمایه داری و اعدام نوید افکاری میپردازد. ….

————————————————————–

برنامه ای از رادیو رهاورد!

یاد عزیز نوید افکاری و تمامی مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم گرامیست!


————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.