پیام جمعی از زندانیان محبوس در زندان قزل‌حصار در اعتراض به اعدام نوید افکاری

اعدام شقاوت‌بار قهرمان در زنجیر نوید افکاری خون شورش و قیام را جوشانتر کرد و آتش خشم مردم و جوانان شورشگر شیراز را هم صدچندان خواهد کرد. ….

——————————————————–

5131

پیام جمعی از زندانیان محبوس در زندان قزل‌حصار در اعتراض به اعدام نوید افکاری

متن کامل این پیام:

نوید قهرمان در زنجیر، سربدار شد
درود درود درود

فوران خشم و گرمای خیزش و قیام مردم ایران را از آتشفشان خون نوید، از پشت میله‌های زندان حس می‌کنیم.

آری! جانیان آدم‌کش ضحاک مار بدوش در وحشت و خیزش نهایی مذبوحانه تلاش می‌کنند با اعدام فرزندان دلیر ایران‌زمین ترس را بر مردم آزادیخواه ایران مستولی کنند؛ اما زهی خیال باطل! برای خامنه‌ایی کودک‌کش و جانی راهی به روز موعود و حسابرسی در کف خیابان‌ها نمانده است.

اعدام شقاوت‌بار قهرمان در زنجیر نوید افکاری خون شورش و قیام را جوشانتر کرد و آتش خشم مردم و جوانان شورشگر شیراز را هم صدچندان خواهد کرد.

خامنه‌ای جنایتکار بداند که با این عمل جنایتکارانه یک قدم به گرداب سرنگونی نزدیکتر شد. بدون شک جوانان و یاران شورشگرش نام و یادش را سرلوحه رزمشان قرار داده و عزم خود را برای سرنگون کردن این حاکمیت جنایتکار صد چندان خواهند کرد.

ما هم از پشت میله‌های زندان به خامنه‌ای جنایتکار می‌گوییم:

گیرم که می‌زنی
گیرم که می‌کشی
گیرم که می‌بری
با رویش ناگزیر جوانه‌ها چه می‌کنی؟
ضحاک زمان خامنه‌ای جنایتکار روز سرنگونیت بسیار نزدیک است.

جمعی از زندانیان محبوس در زندان قزل‌حصار
۲۲شهریور ۱۳۹۹

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.