آکسیون آعتراضی مقابل کنسولگری ( لانه جاسوسی) رژیم در لندن

معترضین شعارهای اعتراضی خواستار لغو حکم اعدام و قوانین شریعه شدند و تنها سرنگونی رژیم اسلامی را نشانه گرفتند. ….

—————————————————

5135

آکسیون آعتراضی مقابل کنسولگری ( لانه جاسوسی) رژیم در لندن

در اعتراض به اجرای حکم اعدام نوید افکاری و گسترش موج اعدام‌ها در ایران از سوی رژیم فاشیست اسلامی دیروز یکشنبه سیزدهم سپتامبر کنسولگری ایران در لندن از سوی معترضین و فعالین چپ مورد حمله قرار گرفت و در و دیوار آن به رنگ سرخ آغشته شد. همچنین قسمت های از دوربین و شیشه هاب کنسولگری شکسته شد.

معترضین شعارهای اعتراضی خواستار لغو حکم اعدام و قوانین شریعه شدند و تنها سرنگونی رژیم اسلامی را نشانه گرفتند.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.