واگذاری پروزه خط ۷ مترو در تهران بدون تشریفات به سپاه

خط ۷ مترو از ورزشگاه تختی تا بزرگراه یاد گار امام بدو هیچ تشریفا تی به سپاه واگذار شده است ….

—————————————————–

5133

واگذاری پروزه خط ۷ مترو در تهران بدون تشریفات به سپاه

برطبق اخبار منتشره خط ۷ مترو از ورزشگاه تختی تا بزرگراه یاد گار امام بدو هیچ تشریفا تی به سپاه واگذار شده است . در همین زمینه واکنش سازمان بازرسی به اظهارات  رئیس شورای شهر  در خصوص واگذاری پروژه خط ۷ مترو تهران به سپاه نیز به شرح زیر است .

بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری ها: واگذاری پروژه بدون انجام مطالعات اولیه، تعیین برآورد کارشناسی صرفا با در نظر گرفتن اسناد و مطالعات مربوط به خطوط دیگر مترو صورت گرفته بود. واگذاری بدون تشریفات به معنی پذیرش تمامی هزینه های پیمانکار است. همواره این چنین واگذاری ها ئی به عنوان امتیاز خاص به نهاد های و یزه نظامی  محسوب شده که  نظارتی بر آنها و جود ندارد .

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.