تجمع اعتراضی پناهجویان کمپ موریا که در پی سوختن آواره خیابان‌ها شدند

پناهجویان کمپ موریا که در پی سوختن کمپ موریا آواره خیابان‌ها شدند در یک تجمع اعتراضی خواستند که به آنها اجازه داده شود که جزیره لسبوس را ترک کنند و به آلمان بروند. ….

—————————————————–

5120

تجمع اعتراضی پناهجویان کمپ موریا که در پی سوختن آواره خیابان‌ها شدند

کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان بزرگترین اردوگاه پناهجویان در یونان بود که دو شب پیش در آتش سوخت. پلیس ضد شورش یونان مانع حرکت تظاهرکنندگان شد و جاده های منتهی به کمپ موریا را محاصره کرد. برخی از تظاهرکنندگان به زبان فارسی فریاد می‌زدند “ما آزادی می‌خواهیم.”

خبرنگار بی‌بی‌سی که در محل است می‌گوید هیچ نشانه ای از اینکه دولت یونان پناهجویان آسیب پذیر را به مکان امنی منتقل کرده باشد وجود ندارد.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.