اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران درباره جعفر عظیم زاده

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد خواستار آزادی فوری و بی قید شرط کلیه فعالین صنفی ،سیاسی، اجتماعی و مدنی بویژه جعفر عظیم زاده و بستری او در بیمارستانی خارج از زندان برای مداوا بوده و در تلاش است که با استفاده از روابط خود با نهادها و اتحادیه های بین المللی این خواست را به یک درخواست بین المللی عاجل تبدیل کند ….

—————————————————-

jafar-azimzade

اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران درباره جعفر عظیم زاده
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران، در اطلاعیه ای نسبت به خطراتی که جان جعفر عظیم زاده فعال کارگری ایران را که در زندان مبتلا به کرونا شده، تهدید می کند، هشدار داده است.

متن این اطلاعیه را در زیر می خوانید:
جعفر عظیم زاده دبیرهئیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که سالهاست در دفاع از حقوق کارگران مبارزه می کند  بارها به زندان افتاده و بر اثر اعتصاب غذاهای متعدد و طولانی از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نیست. بر مسئولین زندانها نیز آشکار بود که ایشان به بمانند سایر زندانیان سیاسی و مدنی از جمله اسماعیل عبدی و نسرین ستوده به ضربه پذیرترین گروه ابتلاء به ویروس کوید-۱۹ (کرونا) تعلق داشته است.

به همین دلیل عظیم زاده بنا به بخشنامه دولتی که در ۱۸ مارس سال جاری ابلاغ شد می بایست از زندان آزاد می شد. اگر چه در پی انتقال عظیم زاده از زندان آزادی ایشان رسانه ای شد اما حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به جای آزادی ایشان را به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر منتقل کرد. عظیم زاده در اعتراض به انتقال ناگهانی به زندان رجایی شهر و بی خبر نگه داشتن خانواه از وضعیت او وعدم رعایت پروتکل های بهداشتی در زندان برای مقابله با کرونا به مدت بیست و یک روز دست به اعتصاب غذا زد. پس از پاسخگویی به یکی از خواست های ایشان مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی به اعتصاب غذای خویش پایان داد. متاسفانه باخبر شدیم که آزمایش کرونای ایشان مثبت بوده و مقامات زندان ایشان را به بخش قرنطینه زندان منتقل کرده اند. شرایط جسمی عظیم زاده پس از ۲۱ روز اعتصاب غذا در مقابل ویروس کوید-۱۹ آنهم در بند قرنطینه مقاوم نیست و خطر جانی نه تنها ایشان بلکه اسماعیل عبدی، نسرین ستوده و کلیه زندانیان کارگری، سیاسی و مدنی را تهدید می کند.

اقدامات نیروهای امنیتی با عدم رسیدگی به وضعیت عظیم زاده، خودداری از انتقال به بیمارستان و نگه داشتن ایشان در سلول انفرادی بمدت طولانی و انتقال به بخش قرنطینه موجب نگرانی شدید عمومی شده است. پرواضح است که عظیم زاده باید فورا تحت درمان پزشکی در خارج از زندان قرار گیرد. پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد خواستار آزادی فوری و بی قید شرط کلیه فعالین صنفی ،سیاسی، اجتماعی و مدنی بویژه جعفر عظیم زاده و بستری او در بیمارستانی خارج از زندان برای مداوا بوده و در تلاش است که با استفاده از روابط خود با نهادها و اتحادیه های بین المللی این خواست را به یک درخواست بین المللی عاجل تبدیل کند.

۸ سپتامبر ۲۰۲۰
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.