«لاله های بی خزان» برای عاشقان زندگی، کشته شدگان دهه شصت – شعر و هدیه ای از زهره مهرجو – از دفتر مجازی یاد بود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری

تا سرانجام طوفانی سهمگین
خشم فرو خورده سالیان را
فریادی شود،
همچون سلاحی از آستین جنگجویی دلیر
آماده برای اجرای عدالت…
و بنای آزادی. ….


———————————————————–

2895

«لاله های بی خزان» برای عاشقان زندگی، کشته شدگان دهه شصت – شعر و هدیه ای از زهره مهرجو – از دفتر مجازی یاد بود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری


«لاله های بی خزان»

برای عاشقان زندگی، کشته شدگان دهه شصت

جانفشانان عشق
به زندگی،
برای آرزوی برابری و آزادی
تقسیم عادلانه ثروت…
و فرصت های مساوی.

که شما را به جز این، جرمی نبود
و نه بهانه ای
تا دست های پلید شب
پیکر عزیزتان را
به آغوش سرد خاک سپارد.

باد اما
شما را به یاد دارد…
حتی در تیره ترین لحظه ها!
و درسراسر شب
نام تان را در دل کوهها
بر فراز جلگه ها و دریاها…
و در عمق جنگل ها
نجوا می کند.

تا سرانجام طوفانی سهمگین
خشم فرو خورده سالیان را
فریادی شود،
همچون سلاحی از آستین جنگجویی دلیر
آماده برای اجرای عدالت…
و بنای آزادی.

—————–

——————-

The Perennial Tulips

.For those who loved life, the martyrs – Summer of 1988

,Martyrs of love for life
for desiring justice and freedom
equal share of wealth…
.and opportunities, for all

,Otherwise, you committed no crime
nor the night’s hideous hands
had any reason
to bequeath your lovely flesh
.to the earth’s cold embrace

But, the wind remembers you
!…even in the darkest hours
And, all through the night
across the mountains
…above the plains and the seas

,and in the depth of the forests
.it whispers your name

Till someday
a mighty storm
,utters the years-long pent-up rage
,like a weaponin a warrior’s possession
ready to bring justice
.and beget freedom

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.