ادامه اعتصاب و اعتراضات رانندگان سرویس‌های رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

روز دوشنبه ۱۷ شهریور برای دومین روز متوالی، کارگران ۴ واحد صنعتی وخدماتی ماهشهربه اعتصاب وتجمعاتشان در راه دست یابی به مطالباتشان ادامه دادند. ….

—————————————————-

5082


ادامه اعتصاب و اعتراضات رانندگان سرویس‌های رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات از طرف پیمانکاران

این اولین بار است که ۴ واحد صنعتی وخدماتی ماهشهر همزمان دریک روز دست به اعتصاب زده اند وهمچنین به اعتراضشان برای دومین روز متوالی ادامه داده اند.
روز دوشنبه ۱۷ شهریوربرای دومین روز، اعتصاب وتجمع کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندرامام دراعتراض به انتقال اجباری به شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر، کارگران شهرداری ماهشهر دراعتراض به عدم پرداخت حق طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران شهرداری بندر امام دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات و رانندگان سرویس‌های رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات از طرف پیمانکاران ادامه پیدا کرد.

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.