بازگشایی مدارس و خطر موج سوم کرونا و هراس خامنه ای از سند ۲۰۳۰

گفتگوی آرش کمانگر و بهرام رحمانی درباره مخاطرات بازگشایی مدارس در ایران و تاثیر آن بر شیوع وسیع ویروس کرونا و نیز درباره خشم و نگرانی خامنه‌ای از وضعیت کودکستان‌ها و اجرای سند ۲۰۳۰ سازمان ملل در زمینه آموزش و پرورش ….

————————————————————

بازگشایی مدارس و خطر موج سوم کرونا و هراس خامنه ای از سند ۲۰۳۰

تلویزیون برابری:
www.tvbarabari.net

———————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.