خشونت در جوامع اسلامی علیه زنان نهادینه است!

اسماعیل مولودی (تحلیلگر سیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد) به مسئله خشونت علیه زنان در ترکیه و بخصوص در جوامع اسلامی می پردازد. ….

——————————————————–
خشونت در جوامع اسلامی علیه زنان نهادینه است!

برنامه ای از رادیو رهاورد!

در بر نامه امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی (تحلیلگر سیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد) به مسئله خشونت علیه زنان در ترکیه و بخصوص در جوامع اسلامی می پردازد.

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.