فرح نوتاش: توقف صادرات گاز “نورد استریم ۲ ” و مسمومیت رهبر اپوزیسیون روسیه با گاز ناویچوک!!

انتقال” الکسی ناوالنی” از روسیه به آلمان، و شکل دادن به سناریویی برای  قطع خط گاز “نورد استریم ۲″ روسیه، سناریوی اجباری در جلب رضایت آمریکا بوده است. ….

————————————————————

5079

توقف صادرات گاز “نورد استریم ۲ ” و مسمومیت رهبر اپوزیسیون روسیه با گاز ناویچوک!!

فرح نوتاش

جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست -صهیونیست    قدرت زنان     وین  ۳ سپتامبر ۲۰۲۰

از سال ۲۰۱۱- ۲۰۱۲ روسیه با احداث دو خط لولۀ گاز طبیعی رسانی شمالی “نورد استریم ۲-۱، انتقال گاز به اروپا را شروع کرده است. این گاز رسانی از شهر وایبورگ روسیه شروع شده و بعد از عبور ۱۲۲۲ کیلومتر از بستر دریای بالتیک، در شهر گرایفسوالد آلمان به پایان می رسد . این لوله ها از ظرفیت انتقال بالایی، بالغ بر روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی برخورداراند. این گاز بسیار ارزان تر از گازی است که قبلا تحویل می شده است.

آمریکا همواره از این معامله ناخوشنود بوده و به طور پیوسته و قاطع از گسترش معاملات روسیه با غرب ویا هر کشور دیگر با شیوه های مختلف ممانعت کرده و می کند. با ورود ترامپ به صحنۀ سیاست، این ناخوشایندی بسیار علنی توسط ترامپ اظهار شد. چنانچه ترامپ در اولین دیدار خود با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان حتا حاضر به دست دادن با او نبود! تاریخچۀ دشمنی آمریکا با روسیه به انقلاب سوسیالیستی اکتبر بر می گردد.

بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا نه تنها دانشمندان رژیم فاشیست آلمان را در زمینۀ های مطالعات هسته ای، پنهانی به آمریکا اعزام کرد، بلکه با کمک های بی دریغ مالی”  فقط به یک دلیل” اقدام به باز سازی مجدد آلمان کرد. آن دلیل همانطوری که با حمایت مالی از حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان، قبل از به قدرت رسیدن هیتلر برای پرورش ” ارتش نیابتی نازی ها ” با هدف براندازی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود، باز با هدف احیاء آلمانی تحت سلطه و فرمانبردار از آمریکا در قارۀ اروپا، انجام می گرفت. و اصل و پایۀ طلب ترامپ در ۲۰۱۶ از انگلا مرکل صدر اعظم آلمان این بود. ترامپ بارها صراحتا اعلان کرده است که ” خط  لولۀ نورد استریم ۲″ باید متوقف شود.

الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه، مبتلا به بیماری دیابت است. رفتن به کما برای بیماران دیابتی با نوسانات قند خون، امری عمومی است. با بیهوشی او در هواپیما، و توقف اضطراری هواپیما در شهر اومسک، و انتقالش به بیمارستان، مداوا و سپس هوشیاری اش، همه نشان از  تشخیص درست و مسئولیت تیم پزشکی بیمارستان اومسک دارد. اصرار به انتقال او به آلمان و تشخیص مسمومیت او با گاز ناویچوک داستانی است که آلمان برای قطع خط لولۀ گاز نورد استریم، نیازمند به آن بوده است. دیروز دوم سپتامبر، بیمارستان اومسک در روسیه اعلان جهانی کرده است، که هنوز نمونۀ خون ” الکسی ناوالنی ” در آزمایشگاه این بیمارستان موجود است. و از مقامات بی طرف جهانی در خواست کرده است که خود اقدام به آزمایش خون کنند.

انتقال” الکسی ناوالنی” از روسیه به آلمان، و شکل دادن به سناریویی برای  قطع خط گاز “نورد استریم ۲″ روسیه، سناریوی اجباری در جلب رضایت آمریکا بوده است.

—————————-

مدارک در مقالات انگلیسی موجود است.

دروغ و سناریوهای پیچیدۀ اهرم سلطۀ امپریالیست هاست
The hospital in Omsk still has the original blood samples of Navalny.
Is there a neutral international laboratory that could retest those?
Posted by b on September 2, 2020 at 15:37 UTC | Permalink
اعلان بیمارستان اومسک برای آزمایش خون ناولنی

womens-power.farah-notash.com
www.farah-notash.com
Women’s Power

—————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.