برای اولین بار در کویت، هشت زن به عنوان قاضی سوگند یاد کردند

سال هاست که زنان در این کشور در تلاشند تا وارد سیستم قضایی شوند. ….

—————————————————

5073

برای اولین بار در کویت، هشت زن به عنوان قاضی سوگند یاد کردند

به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، آن ها در میان ۵۴ نفری هستند که به سمت قاضی دادگاه عالی منصوب شدند. رئیس شورای قضایی کویت گفته که کار این قضات زن در یک دوره آموزشی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
کویت در مقایسه با سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، یکی از بازترین جوامع را داراست و زنان این کشور پست های دولتی بالایی را دراختیار دارند، اما برخی از خانواده های سنتی محدودیت های شدیدی را برفعالیت های زنان اعمال می کنند.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.